Fínsko predložilo program na úložisko nízkoaktívnych odpadov

Fínska spoločnosť Teollisuuden Voima Oyj (TVO) predložila svoj program na vybudovanie nového úložiska v areáli jadrovej elektrárne Olkiluoto. Krajina potrebuje rozšíriť terajšie hlbinné alebo postaviť nové povrchové úložisko. Odborníci budú teraz posudzovať jeho vplyv na životné prostredie.

0
205
Fínsko
Bude mať Fínsko nové úložisko jadrového odpadu?

Zdá sa, že obyvatelia severských krajín sú úložiskám jadrových odpadov oveľa viac naklonení než ľudia z ostatných krajín. Dôkazom toho je aj nedávny prieskum vo Švédsku, kde by viac ako 80 % ľudí žijúcich na východnom pobreží krajiny súhlasilo s konečným plánovaným úložiskom použitého jadrového paliva.

U fínskych susedov sa momentálne skloňuje spojenie „nízkoaktívne plasty“. Tento pojem zahŕňa napríklad krycie plasty či ochranné odevy, ktoré sa využívajú počas odstávok jadrových elektrární. Úložisko pre takýto typ odpadov by malo byť vybudované tesne pod zemským povrchom alebo na jeho povrchu.

Dôležité bude vytvoriť aj systém drenáže a zberu kvapalín, vďaka ktorému je možné sledovať kvalitu presakujúcej vody. Odpad bude uzavretý do odpadných kontajnerov a veľkosť celého areálu by sa mala pohybovať medzi 90 až 115 metrami.

Volanie po inováciách

Spoločnosť TVO poznamenala, že obdobné úložiská už dlhší čas fungujú v iných krajinách, napríklad v susednom Švédsku. Tam takéto rádioaktívne odpady uskladňujú už od roku 1993.

Nízkoaktívne odpady sú stlačené hydraulickým lisom do 200-litrových sudov. Týmto spôsobom stratia polovicu svojho pôvodného objemu. Úroveň rádioaktivity každého sudu je meraná ešte pred uložením. Momentálne silo má kapacitu okolo 5000 metrov kubických.

Prvý krok na spadnutie

Program EIA je prvým krokom v procese posúdenia vplyvu projektu na životné prostredie. Bude sa posudzovať nielen jeho dopad, ale aj možné opatrenia na jeho zmiernenie. Fínske Ministerstvo hospodárstva a zamestnanosti bude v celej tejto záležitosti koordinačným orgánom. Následne požiada úrady a firmy, aby k programu podali svoje vyjadrenia. Vynechaní nebudú ani občania a záujmové skupiny. Predložené pripomienky a stanoviská budú publikované na webových stránkach ministerstva.

Po skončení tejto fázy bude nasledovať správa EIA.