Úložisko jadrového paliva vo Švédsku má u miestnych obyvateľov zelenú

Viac ako 80 % miestnych obyvateľov nemá problém s uskladnením vyhoretého jadrového paliva na ich území.

0
145
Chladiaca veža
Nové priemyselné techniky skracujú čas výstavby nových elektrární.

Najnovší prieskum vo Švédsku priniesol pozitívne výsledky. Z 800 telefonických rozhovorov od 10. marca do 9. apríla tohto roku viac ako 80 % ľudí žijúcich na východnom pobreží krajiny súhlasilo s konečným plánovaným úložiskom použitého jadrového paliva spoločnosti SKB vo Forsmarku. Ide o zatiaľ najvyššiu nameranú hodnotu.

Prieskum, ktorý každoročne uskutočňuje spoločnosť Novus, ukazuje, že 8 z 10 obyvateľov obce Östhammar, presnejšie až 82 %, schvaľuje úložisko jadrového paliva v blízkosti ich územia. V obci Oskarshamn odobruje plány týkajúce sa vybudovania závodu na zapuzdrenie 80 %. Minulý rok boli výsledky prieskumu o čosi nižšie – za bolo 79 % a v roku 2018 súhlas prejavilo len 77 %.

Žiadosti spoločnosti SKB o povolenie na vybudovanie úložiska jadrového paliva vo Forsmarku a závodu na zapuzdrovanie v Oskarshamne na juhovýchodnom pobreží preskúmal Švédsky úrad radiačnej bezpečnosti (SSM) a Krajinský s Environmentálny súd. Teraz ich kontroluje vláda a bude ich musieť schváliť aj obec Östhammar. Mestská rada Oskarshamnu už závod na zapuzdrovanie schválila.

Švédsky úrad radiačnej bezpečnosti už v januári 2018 odporúčal, aby boli plány úložiska a závodu na zapuzdrovanie odklepnuté. Žiadosť o povolenie na výstavbu bola podaná ešte v roku 2011.

Spoločnosť SKB plánuje zapuzdrovať použité jadrové palivo do medi a tvárnej liatiny v Oskarshamne predtým, ako sa prepraví do konečného úložiska vo Forsmarku. Uviedla, že dúfa, že výstavba zariadení sa rozbehne v začiatkoch tohto desaťročia. Prevádzka by následne mala začať napĺňať ciele o ďalších 10 rokov.