Fínsky regulátor vydal povolenie na zavážanie paliva pre blok EPR Olkiluoto-3

Fínsky úrad pre radiačnú a jadrovú bezpečnosť (Stuk) vydal v piatok povolenie na zavážanie paliva pre jadrový blok EPR Olkiluoto-3 s výkonom 1600 MW tretej generácie, ktorý sa má spustiť v októbri a komerčná prevádzka sa má začať vo februári 2022.

0
121
Jadrová elektráreň Olkiluoto, Fínsko
Jadrová elektráreň Olkiluoto, Fínsko. Zdroj: Hannu Huovila / TVO

Stuk uviedol, že overil pripravenosť prevádzkovateľa Teollisuuden Voima Oyj (TVO) začať so zavážaním paliva. Riaditeľ projektu Olkiluoto-3, Jouni Silvennoinen, povedal, že toto povolenie bolo doteraz najvýznamnejším krokom pri uvádzaní bloku do prevádzky. Uviedol, že systémy sú teraz prísne testované a „čoskoro budeme môcť začať so zavážaním paliva“.

Palivo dorazilo do elektrárne Olkiluoto v roku 2018. Počas zavážania bude zo skladu do tlakovej nádoby reaktora prepravených 241 palivových kaziet, ktoré obsahujú asi 128 ton uránu.

Všetky kazety boli vyrobené v závodoch spoločnosti Framatome v Nemecku a vo Francúzsku. Framatome uviedol, že na zavážanie paliva vytvoril tím zložený z približne 40 zamestnancov spoločností TVO, Areva a Framatome. Zahŕňa asi 15 spracovateľov paliva, zamestnancov špecializovaných na činnosti s palivom a štyroch technikov neutroniky zodpovedných za monitorovanie aktívnej zóny počas zavážania. Po dokončení tohto kroku bude nasledovať nová séria horúcich funkčných skúšok pred dosiahnutím prvého kritického stavu a uvedením do prevádzky pre komerčnú prevádzku.

Keď bude reaktor v prevádzke, tímy Framatome prispejú k údržbe reaktora Olkiluoto-3 na základe dlhodobej zmluvy o službách podpísanej medzi spoločnosťami Framatome a TVO koncom roka 2019. Podporí ich nová dcérska spoločnosť Framatome Finland, ktorá bola založená v roku 2019.

Desaťročné zdržanie

Časový plán výstavby bloku, ktorá sa začala v auguste 2005, zaostáva zhruba o 10 rokov. Aktualizovaný harmonogram pre Olkiluoto-3, ktorý bol zverejnený v októbri 2020, uvádza, že palivo bude do reaktora zavezené v marci 2021, blok bude pripojený k sieti v októbri 2021 a pravidelná výroba elektriny sa začne vo februári 2022.

Cena Olkiluoto-3 bola pôvodne stanovená na 3,2 miliardy Eur, ale v roku 2012 spoločnosť Areva odhadla celkové náklady na približne 8,5 miliardy Eur. Odvtedy nezverejnila žiadny aktualizovaný odhad nákladov.

Teollisuuden Voima Oyj v roku 2020 implementovala niekoľko opatrení na riadenie rizík súvisiacich s projektom Olkiluoto-3 v snahe zlepšiť pripravenosť spoločnosti na uvedenie elektrárne do prevádzky a na jej prevádzku spolu s blokmi Olkiluoto-1 a Olkiluoto-2. Vo svojej výročnej správe za rok 2020 uviedla, že pozorne sleduje dodržiavanie podmienok stanovených v dohode o urovnaní podpísanej v marci 2018.

Olkiluoto-3 bol obstaraný ako projekt na kľúč za pevnú cenu od konzorcia tvoreného spoločnosťami Areva GmbH, Areva NP SAS a Siemens AG. Zmluva stanovuje, že spoločnosti konzorcia majú spoločnú a nedeliteľnú zodpovednosť za zmluvné záväzky.

TVO uviedla, že nové vedenie spoločnosti Areva, ktoré bolo vymenované v lete roku 2020, pripravuje finančné riešenie na dokončenie projektu. Rokovania s konzorciom Areva – Siemens o podmienkach dokončenia projektu pokračujú, potvrdila TVO.

V rámci reštrukturalizačného programu v roku 2016, ktorý nasledoval po jej platobnej neschopnosti, spoločnosť Areva predala svoju dcérsku spoločnosť Areva NP (teraz Framatome) pre podnikanie v oblasti reaktorov spoločnosti EDF a svoju dcérsku spoločnosť Areva TA (teraz Technicatome agentúre Agence des participations de l’État. Rozdelila svoje podnikanie v oblasti jadrového cyklu na samostatnú spoločnosť New Areva (teraz Orano). Výsledkom je, že Areva S.A. stopercentne vlastní štát a francúzska vláda zostala zodpovedná iba za záväzky spojené s projektom Olkiluoto-3 a má 40%-ný podiel v spoločnosti Orano.