Francúzi odstavujú elektráreň Fessenheim

Francúzska vláda vydala úradný príkaz potvrdzujúci plán na trvalé odstavenie jadrovej elektrárne Fessenheim s dvoma blokmi v regióne Alsaska.

0
110

Vyhlášku uverejnili minulý týždeň v štátnom úradnom vestníku a oznámil ju aj premiér Francúzska. Uvádza sa v nej informácia o trvalom odstavení Fessenheim-1 k 22. februáru 2020 a 30. júna 2020 bude nasledovať aj odstávka Fessenheim-2.

Vyhlásenie potvrdzuje harmonogram postupného odstavovania, ktorý už spoločnosť EDF a francúzska exekutíva schválili v septembri 2019. Vláda vykompenzuje spoločnosti EDF predčasné zatvorenie jadrovej elektárne Fessenheim, pretože tento proces je priamym dôsledkom zákona o energetickej transformácii z roku 2015.

Vláda zaplatí približne 400 miliónov eur počas štvorročného obdobia ako „počiatočnú“ náhradu firme EDF za výdavky, ktoré jej vzniknú predčasným ukončením prevádzky, vrátane nákladov vzniknutých po prevádzke i súvisiacich daní; demontáž aj náklady na presun zamestnancov.
EDF uviedla, že následné platby budú kompenzovať „akúkoľvek stratu na výnosoch, t. j. príjem z budúcej výroby energie založený na predchádzajúcich údajoch o výrobe JE Fessenheim, až do roku 2041, vypočítaných „ex post“ na základe predajných cien jadrovej výroby vrátane pozorovaných trhových cien.“ Fessenheim-1 aj -2 sú tlakovodné reaktory s  výkonom 880 MW, ktoré začali komerčnú prevádzku v roku 1978. Vďaka tomu sú najstaršie reaktorové bloky stále funkčné vo francúzskom jadrovom parku. JE Fessenheim priamo zamestnáva 850 ľudí a ďalších 350 dodávateľov.