Tretí blok JE Mochove sa blíži k uvedeniu do prevádzky

Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček uviedol, že zavážanie paliva sa môže začať najskôr v lete roku 2020 alebo „v najhoršom prípade“ na konci roka.

0
266
JE Mochovce bližšie k spusteniu tretieho bloku

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) vydal spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. návrh povolenia na zavážanie paliva pre tretí blok Jadrovej elektrárne Mochovce. Návrhu rozhodnutia dozorného orgánu predchádzalo množstvo technických testov a všetky orgány zapojené do procesu udeľovania povolení budú musieť do 15. apríla 2020 predložiť pripomienky k tomuto návrhu. Po skončení pripomienkovania vydá ÚJD konečné rozhodnutie o zavážaní paliva.

Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček povedal, že zavážanie paliva sa môže začať najskôr v lete roku 2020 alebo „v najhoršom prípade“ na konci roka. Podľa informácií, ktoré šéf elektrární poskytol médiám, sa zavážanie paliva oneskorí o dva mesiace od pôvodného cieľového termínu. Dozorný orgán (ÚJD) oznámil, že prevádzkovateľ JE Mochovce splnil väčšinu podmienok, ale Slovenské Elektrárne ešte musia pracovať „na niektorých menších problémoch, ktoré je potrebné vyriešiť.“

„Po dokončení zavážania paliva na 3. bloku bude fyzikálne spúšťanie trvať približne osem týždňov a po ňom bude nasledovať testovanie,“ vysvetlil Peter Andraško, riaditeľ manažmentu stavby v Slovenských elektrárňach. „Prvú výrobu energie je možné očakávať asi 10 týždňov od zavezenia paliva,“ dodal.