Francúzsko oddiali o 10 rokov odstavenie niektorých svojich jadrových elektrární (JE), s cieľom splniť cieľ prezidenta Emmanuela Macrona, aby sa do roku 2050 Francúzsko stalo uhlíkovo neutrálnou krajinou. Vláda uviedla, že teraz plánuje odstaviť dve až štyri JE do roku 2028 namiesto „štyroch až šiestich“, ktoré pôvodne uviedla v energetickom pláne zverejnenom v januári.

Francúzsko: Zákon o energetike a klíme

Minister životného prostredia François de Rugy v utorok predstavil návrh zákona o energetike a klíme vládnemu kabinetu, ktorý zakotví cieľ do roku 2050 v zákone, a to návrhom zníženia emisií skleníkových plynov na menej ako šestinu ich úrovne z roku 1990 v porovnaní s jednou štvrtinou v súčasných právnych predpisoch.

„Súčasný zákon predpokladá zníženie podielu jadrovej energie [na výrobe elektriny] na 50% do roku 2025, ale tento cieľ by si vyžadoval vybudovanie nových tepelných elektrární, čo je v rozpore s našimi klimatickými cieľmi,“ uviedla vláda. „Takže teraz navrhujeme posunúť termín na rok 2035, čo znamená odstavenie 14 reaktorov, z ktorých dva až štyri budú odstavené do roku 2028.“

Energetický plán vo Francúzsku

V novembri 2018 prezident Macron povedal, že Francúzsko odstaví 14 z 58 jadrových reaktorov, ktoré sú teraz v komerčnej prevádzke, všetky prevádzkované štátom kontrolovanou spoločnosťou EDF, do roku 2035.

Energetický plán vyzýval na trvalé odstavenie štyroch až šiestich jadrových reaktorov – vrátane dvoch na JE Fessenheim – do roku 2028 a na stanovenie hornej hranice jadrovej kapacity na 63,2 GW, zhruba na hodnotu, aká je dnes. Mali by byť prijaté rozhodnutia o tom, či ukončiť alebo rozšíriť prevádzkové licencie „určitých jadrových reaktorov aj za ich štvrtú 10-ročnú kontrolu“. Akékoľvek rozhodnutia budú založené na „vývoji spotreby a vývozu elektrickej energie, rozvoji obnoviteľných zdrojov energie, zisteniach [jadrového dozoru] ASN a priorite zaistenia bezpečnosti dodávok“.