Francúzsky vládny ozdravný plán zafinancuje miliardové jadrové projekty

Projekty francúzskej jadrovej spoločnosti Framatome, vrátane novej výrobnej kapacity pre jadrové palivo odolné voči haváriám (ATF), boli vybrané na financovanie ústrednou vládou v rámci ozdravného plánu „France Relance“ (Francúzsky reštart) vo výške 100 miliárd eur.

0
76
Chladiaca veža

Projekty Framatome sú zamerané na investície do nových aktivít a modernizáciu jadrového energetického priemyslu. Financovanie podporí projekty v zariadeniach spoločnosti na výrobu jadrového paliva a komponentov po celej krajine.

Pokročilé odolné palivá

Jeden zo zafinancovaných projektov sa zameriava na vývoj a kvalifikáciu novej výrobnej kapacity na výrobu jadrového paliva odolného voči haváriám. Toto palivo je určené na posilnenie bezpečnostných rezerv a prevádzkovej výkonnosti jadrových elektrární. Vo výrobných závodoch spoločnosti Framatome v Paimboeuf a Romans-sur-Isère sa plánujú významné investície do rozvoja priemyselnej kapacity slúžiacej francúzskej jadrovej flotile a zákazníkom po celom svete.

V závode na výrobu jadrového paliva TRIGA International v Romans-sur-Isère na juhovýchode Francúzska bol dokončený veľký renovačný projekt. Zariadenie je jediným dodávateľom paliva urán-zirkónium hydridu pre výskumné reaktory typu TRIGA. Modernizácia zaistí pokračujúcu prevádzku 36 reaktorov po celom svete. Ide o spoločný projekt General Atomics, dodávateľa reaktorov TRIGA a CERCA, dcérskej spoločnosti Framatome.

Reaktor TRIGA na Univerzite v Marylande.
Reaktor TRIGA na Univerzite v Marylande. Zdroj: University of Maryland

Renovácia zariadenia bola dokončená minulý mesiac a TRIGA International momentálne čaká na schválenie od francúzskeho jadrového dozoru pred tým, ako bude môcť opätovne vyrábať palivo. Nové palivové súbory by mal závod začať dodávať koncom tohto roku.

Modernizácia a údržba

Druhý projekt sa zameriava na modernizáciu a rozšírenie výroby, kontrolu kvality a zhodu mechanických častí potrebných na výrobu najnovšej generácie jadrových reaktorov. Ide takisto o modernizáciu a rozšírenie tých elektrární, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke po celom svete.

Ďalším projektom je zvýšenie regulačných kontrol a zlepšenie výroby rozsiahlych jadrových výkovkov v závode Framatome v Le Creusot.

Corys, dcérska spoločnosť spoločnosti Framatome, získala podporu aj pre projekt zameraný na budovanie digitálnych dvojičiek nových jadrových reaktorov vo virtuálnej realite.

France Relance je stimulačný balíček implementovaný od roku 2020 do roku 2022 a je rozdelený medzi 3 kľúčové priority: životné prostredie alebo udržateľný rast (30 miliárd eur), obchodná konkurencieschopnosť (34 miliárd eur) a sociálna súdržnosť (36 miliárd eur). Jadrová energetika spadá v tomto pláne pod prvú spomínanú kategóriu.