Prečo chce Japonsko vypustiť upravenú vodu do oceána a čo to pre nás znamená?

Japonská vláda potvrdzuje plán na vypúšťanie upravenej vody do Tichého oceána. Ide však o krok, ktorý Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu privítala ako technicky uskutočniteľný a v súlade s medzinárodnou praxou.

0
344
Tichý oceán
Japonská vláda potvrdzuje plán na vypúšťanie upravenej vody do Tichého oceánu.

Prevádzkovateľ elektrárne, Tokyo Electric Power Company (Tepco), skonštruuje zariadenie na riedenie a vypúšťanie vody, ktorá sa nahromadila po roztavení troch reaktorov po vlne cunami v roku 2011, ktorá toto zariadenie zaplavila. Vypúšťanie sa začne asi o dva roky, po konečnom schválení jadrovými regulátormi.

Japonské úrady uviedli, že neexistuje žiadna praktická alternatíva k vypúšťaniu vody, pretože už nemá kapacity na jej skladovanie. Uviedli, že neexistuje žiadne riziko pre ľudské zdravie a že jadrové elektrárne po celom svete uvoľňujú podobnú vodu každý deň.

„Pri vyraďovaní jadrovej elektrárne Fukušima-Daiiči z prevádzky sa nemôžeme vyhnúť problémom s odpadovou vodou,“ uviedol premiér Jošihide Suga po stretnutí ministrov vlády a politických expertov v Tokiu. „Preto sme na základe prístupu, ktorý zjavne prekračuje bezpečnostné normy a dôkladného plánu, ako zabrániť poškodeniu dobrej povesti, usúdili, že je pragmatické vypúšťať vodu do oceánu.“

Aká je to kontaminovaná voda?

Kontaminovaná voda je upravená zložitým filtračným systémom, aby sa odstránila väčšina rádioaktívneho materiálu. Neexistuje však žiadny praktický spôsob, ako odfiltrovať trícium, rádioaktívny izotop vodíka, najľahšieho prvku v periodickej tabuľke.

Trícium má polčas rozpadu 12,3 roka, čo je čas potrebný na to, aby sa polovica pôvodného prvku rozpadla. Žiarenie môže byť zdraviu nebezpečné, ale každý je vystavený určitému množstvu žiarenia pozadia, s vyššími dávkami pri diaľkových letoch alebo röntgenových snímkach. Trícium sa nachádza v prírodnom prostredí, najmä ako chemická zložka vody.

Japonská vláda tvrdí, že dávka žiarenia z vody Fukušima-Daiiči nebude predstavovať viac ako 1/1000 prirodzenej expozície, aj keby bola celá uvoľnená za jediný rok. Na sociálnych sieťach pán Suga uviedol, že koncentrácia trícia vo vypúšťanej vode bude menej ako 1/40 národnej regulačnej normy.

Ide o vodu používanú na chladenie poškodených reaktorov a podzemnú vodu z blízkosti poškodeného zariadenia. Zbiera sa, spracuje a uskladní v cisternách v areáli elektrárne, ale kapacita sa zapĺňa a vláda hľadá spôsoby, ako to vyriešiť. V minulom roku to už bolo viac ako milión ton vody a jej objem sa zvyšuje o viac ako 100 ton denne.

Hasenie požiaru po nehode vo Fukušime.

Vláda zvážila päť spôsobov

Japonská vláda mala na stole celkovo päť spôsobov zneškodňovania vody: kontrolované vypúšťanie do mora, vtláčanie do pôdy, vypúšťanie vo forme pary, vypúšťanie vo forme vodíka a solidifikácia vody pre jej uloženie pod zem.

„Zriedime trícium na jednu štyridsatinu národného štandardu a na sedminu štandardu Svetovej zdravotníckej organizácie pre pitnú vodu,“ povedal pán Suga. Tento proces bude plne otvorený inšpekcii zo strany MAAE. Japonsko už požiadalo agentúru o spoluprácu, a tá teraz vysiela expertné misie na prehodnotenie plánov a aktivít krajiny.

Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi uviedol, že toto rozhodnutie je míľnikom, ktorý pomôže pripraviť pôdu pre ďalší pokrok v odstavovaní elektrárne Fukušima-Daiiči.

Rozhodnutie japonskej vlády je v súlade s globálnou praxou, aj keď veľké množstvo vody vo fukušimskej jadrovej elektrárni z neho robí jedinečný a zložitý prípad.

– Rafael Grossi
generálny riaditeľ MAAE

MAAE: Na Fukušime došlo k pokroku, ale je tam stále problém s kontaminovanou vodou
MAAE: Na Fukušime došlo k pokroku.

Rybári nesúhlasia

Aj keď bude voda nakoniec zriedená v Pacifiku, japonské rybárske odvetvie sa obáva opätovného poškodenia svojej povesti. Niektoré krajiny zachovávajú zákaz japonských rýb a iných potravín zavedený po katastrofe vo Fukušime.

„Toto rozhodnutie je nesmierne poľutovaniahodné a vôbec ho neprijímame,“ uviedol Hiroshi Kishi, predseda Národnej federácie družstiev pre rybolov. „Týmto vyjadrujeme naše silné námietky.“