Mikroreaktory majú potenciál „sústavne“ dodávať čistú, odolnú elektrickú energiu americkým vojenským základniam, najmä zariadeniam v odľahlých oblastiach, ktoré sú závislé od vonkajších dodávok pohonných hmôt, uviedla spoločnosť General Atomics (GA), keď oznámila svoju podporu plánom nasadenia malých jadrových reaktorov na zariadeniach ministerstva obrany (DoD) potenciálne už o päť rokov.

Táto americká spoločnosť uviedla, že Kongres a DoD identifikovali energetickú bezpečnosť ako kľúčovú otázku pre ozbrojené sily USA. Vzhľadom na to, že sa armáda stáva viac závislou na pokročilej výpočtovej technike a zosieťovaní svojich úloh a smeruje k nasadeniu moderných zbraní s veľkými nárokmi na energiu, stala sa kriticky závislá na odolných zdrojoch elektrickej energie.

Takmer všetky zariadenia DoD závisia na elektrine zo siete, ktorú môžu kedykoľvek postihnúť výpadky. Záložná elektrina je zabezpečená dieselovými generátormi, ktoré nemajú dostatočnú spoľahlivosť a sú samy závislé na obmedzených zásobách paliva na mieste. Čiastočne pre tieto obavy Kongres nariadil DoD a ministerstvu energetiky štúdiu o možnom nasadení mikroraktorov s výkonom do 10 MW najneskôr do roku 2027.

Mikroreaktory môžu byť vyrobené vo výrobných závodoch a zložené omnoho rýchlejšie ako veľké komerčné jadrové elektrárne. Tiež na rozdiel od väčších JE môžu byť vyvinuté a rozmiestnené v oveľa kratších časových obdobiach. Nedávna správa washingtonského Inštitútu jadrovej energie uviedla, že prvý takýto systém by DoD mohlo s dostatočným financovaním a podporou, najmä od DOE a Komisie jadrového dozoru, nasadiť na domácej pôde za päť až sedem rokov.

Použitie mikroreaktorov pre odolnú energiu na vzdialených miestach je možnosť, ktorú skúmajú aj iné krajiny. GA uviedla, že Kanada aj Spojené kráľovstvo majú pokročilejšie vládne programy s cieľom nasadiť malé reaktory v priebehu nasledujúceho desaťročia.

Spoločnosť GA vyvíja mobilný jadrový zdroj, ktorý bude možné prepravovať po zemi aj letecky a zmestí sa do štandardného vojenského prepravného kontajnera. Tento modulárny, autonómny systém má výkon až do 10 MW a výmenu paliva nepotrebuje častejšie ako raz za 10 rokov.