Švajčiarske vyradenie jadrových elektrární (JE) vytvorí energetickú medzeru najmenej 20 TWh ročne, ktorú bude treba nahradiť inými výrobnými technológiami, vrátane novej kapacity na fosílne palivá, uvádza správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).

To si bude vyžadovať ďalšie zníženie emisií v iných odvetviach s cieľom kompenzovať prípadnú vyššiu výrobu elektrickej energie z fosílnych palív, ak chce Švajčiarsko dosiahnuť svoje ciele v oblasti klímy.

Správa „Energy Policies of IEA Countries: Switzerland Review 2018“ hovorí, že jadrová výroba od roku 2019 s jediným blokom JE Mühleberg vyvoláva otázky týkajúce sa zaistenia bezpečnosti dodávok, najmä v zimných mesiacoch, keď je švajčiarsky dopyt po elektrickej energii už vyšší ako domáca produkcia. Ústupom jadrovej energie sa zmení profil domácej výroby a môže viesť k zvýšeniu dovozu energie do Švajčiarska.

Jadrová energia poskytuje v zime okolo 45% elektrickej energie v krajine, keď sú vodné nádrže na nízkej hladine. Potreba pokryť rastúcu zimnú medzeru však prináša otázky bezpečnosti dodávok, ktoré je potrebné riešiť.

Správa uvádza, že päť jadrových blokov vo Švajčiarsku je cennou súčasťou „mixu elektrickej energie s veľmi nízkymi emisiami uhlíka“ a môže zostať v prevádzke v prípade, že prevádzkovatelia JE naďalej preukážu bezpečnú prevádzku. Dodatočné obnoviteľné zdroje sa nemusia dostať do prevádzky včas, aby úplne nahradili postupné vyradenie JE po približne 50 rokoch prevádzky.

IEA vyzýva švajčiarsku vládu, aby dala jasné politické signály o tom, či majú JE plánovať prevádzku na dlhšie ako na 50 rokov. Z dôvodu investícií a dodacích lehôt potrebných na obnovu JE a schvaľovania prevádzky na ďalšie 10-ročné obdobia sú potrebné jasné politiky.

Jadrová energia poskytuje od roku 1980 vysoký a stabilný podiel dodávok energie vo Švajčiarsku, čo v roku 2017 predstavovalo 22% celkovej dodávky primárnej energie. Jadrová energia v roku 2016 predstavovala 16% inštalovanej kapacity a v roku 2017 vyrobila 34% celkovej elektriny, čo bola šiesta najvyššia výroba medzi členskými krajinami IEA.