Globálne emisie CO2 zostali v minulom roku stabilné: Vďačíme za to jadru?

Správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) uvádza, že globálne emisie CO2 sa v roku 2019 nezvyšovali. Odborníci tvrdia, že za to v značnej miere môže aj vyšší výkon jadrovej energie.

0
172
Emisie CO2 za minulý rok zostali stabilné.
Medzinárodná energetická agentúra prišla so zaujímavými výsledkami o globálnych emisiách CO2.

Novo zverejnené údaje IEA ukázali, že globálne emisie CO2 z výroby energie sa v roku 2019 znížili na približne 33 gigaton (Gt), a to najmä vďaka vyspelým ekonomikám. Pripisujú to rozširujúcej sa úlohe obnoviteľných zdrojov, zmene paliva z uhlia na zemný plyn, ale aj vyššiemu výkonu jadrovej energie.

IEA uviedla, že emisie CO2 zostali nezmenené oproti úrovniam z roku 2018, hoci globálna ekonomika vzrástla o 2,9%. Údaje ukazujú, že emisie zostali medzi rokmi 2013 a 2016 do značnej miery stabilné, zvýšenie zaznamenali až v rokoch 2017 a 2018.

Graf IEA zobrazujúci emisie CO2 od roku 1990.
Graf IEA zobrazujúci emisie CO2 od roku 1990. Zdroj: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/energy-related-co2-emissions-1990-2019

Podľa IEA sa zvýšenou výrobou jadrovej energie vo vyspelých krajinách, ako sú napríklad Japonsko alebo Južná Kórea, zabránilo v roku 2019 uvoľneniu viac ako 50 megaton (Mt) CO2.

Japonské emisie z energetiky klesli v roku 2019 o 4,3%, čo môžeme považovať za najrýchlejší pokles od roku 2009. Krajina nedávno reštartovala svoje bloky jadrových reaktorov a jadrová výroba u nich vzrástla až o 40%. To Japonsku umožnilo znížiť výrobu elektrickej energie z uhoľných, plynových a ropných elektrární.

Naopak, emisie mimo vyspelých ekonomík vzrástli v roku 2019 približne o 400 Mt. Takmer 80% nárastu pochádza z Ázie, kde uhlie predstavuje 50% výroby energie. Emisie Číny sa neustále zvyšujú, vyvažuje ich jedine pomalší hospodársky rast a postupné rozširovanie obnoviteľných zdrojov. Minulý rok takisto uviedli do prevádzky sedem veľkých jadrových reaktorov, ktoré by mali byť protiváhou k spaľovaniu uhlia.