Medzinárodné organizácie podporia nukleárnu medicínu: Sily spoja v boji proti zákernej rakovine

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu a Spoločný program OSN pre HIV/AIDS podpísali dohodu o spojení úsilia v boji proti rakovine krčka maternice.

0
194
Rádioterapia
Svetové organizácie sa spájajú v boji proti onkologickým ochoreniam.

Strašiak menom rakovina ročne zabije viac ako 310 000 žien, a to najmä v rozvojových krajinách. Rakovina krčka maternice je štvrtá najčastejšie sa vyskytujúca rakovina u žien a celkovo ôsma najčastejšie sa vyskytujúca rakovina. V roku 2018 bolo viac ako 500 000 nových prípadov. Práve rádioterapia je kľúčovým nástrojom na elimináciu nádorov, avšak prístup k tejto životne dôležitej možnosti liečby v mnohých krajinách chýba.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu tvrdí, že až jedna tretina krajín s nízkymi a strednými príjmami nemá adekvátne služby v oblasti radiačnej medicíny na uspokojenie potrieb pacientov. Hrozivý je aj fakt, že až 28 krajín v Afrike nemá v súčasnosti jedinú rádioterapeutickú jednotku.

Generálny riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi nedávno opísal túto skutočnosť ako „škandál“ a uviedol, že „agentúra môže v tomto ohľade urobiť veľa“.

Cieľom dohody je podpora vnútroštátnych programov a mobilizácia zdrojov s cieľom rozšíriť služby prevencie, diagnostiky, liečby a výskumu. Dôležité bude aj zvýšenie informovanosti o tejto chorobe, pretože práve v rozvojových regiónoch býva nedostatok odbornej komunikácie najväčším problémom.