Grónsko povolilo prieskum nových ložísk uránu

Francúzska jadrová spoločnosť Orano minulý mesiac potvrdila správy, že Grónsko jej udelilo dve povolenia na vykonávanie prieskumných prác na ložiskách uránu. Pôjde o dve rozličné oblasti, a to na juhovýchode a juhozápade krajiny.

0
132
Grónsko
Spoločnosť Orano potvrdzuje, že prieskumné práce v Grónsku sa začnú tento rok.

Prvé prieskumné práce sa začnú tento rok s cieľom analyzovať a vyhodnotiť potenciál každej zóny. Orano uviedla, že práca nepredstavuje žiadne riziká pre prírodné ekosystémy Grónska. Pozostávať bude z geofyzikálnych meraní získaných z oblohy a terénnych pozorovaní doplnených povrchovými vzorkami odobratými geológmi.

Po dokončení tejto fázy sa uskutoční štúdia vplyvu na životné prostredie spolu s pokročilejšími hodnoteniami minerálneho potenciálu zón. To spoločnosti Orano pomôže posúdiť uskutočniteľnosť ťažby ložísk.

Minulý mesiac grónske národné noviny Sermitsiaq uviedli, že povolenia boli udelené s osobitnými podmienkami, čo znamená, že Orano nemôže automaticky očakávať, že prieskum povedie k udeleniu povolení na ťažbu. Sermitsiaq uviedol, že jedna oblasť pokrýva asi 1000 km2 severne od dediny Arsuk na juhozápade Grónska. Druhá má rozlohu 2485 km2 a pozostáva z dvoch podoblastí okolo fjordu Ilulileq v južnom Grónsku a fjordu Kangerlussuatsiaq v západnom Grónsku.

Zrušenie zákazu ťažby

V roku 2013 grónsky parlament hlasoval za zrušenie dlhodobého zákazu ťažby rádioaktívnych materiálov vrátane uránu v krajine, čo by mohlo umožniť pokračovanie samostatného a pokrokovejšieho projektu ťažby v Kvanefjelde. Projekt je predmetom štúdie uskutočniteľnosti na vyhodnotenie ťažobnej činnosti na produkciu uránu, prvkov vzácnych zemín a zinku.

Podľa Agentúry pre jadrovú energiu (NEA) sa ťažba uránu plánuje ako vedľajší produkt navrhovanej povrchovej bane. Kvanefjeld je jediným náleziskom s výskytom uránu v Grónsku s primerane zabezpečenými zdrojmi tejto suroviny.

Od roku 2007 spoločnosť Greenland Minerals and Energy Ltd (GMEL), kótovaná na burze cenných papierov, uskutočňovala prieskumné činnosti v oblasti Kvanefjeld. GMEL odhaduje, že urán bude predstavovať 5 % výnosov z bane.