Zákonodarcovia požadujú „jadrovú renesanciu“ na podporu energetickej transformácie EÚ

0
65
ETE chladiace veže
JE Temelín: chladiace veže

Obnoviteľná energia nebude stačiť na to, aby Európa splnila svoj cieľ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050, tvrdí koalícia centristických a konzervatívnych europoslancov. Tvrdia, že namiesto toho bude EÚ potrebovať jadrovú renesanciu, odvolávajúc sa na novú štúdiu o klimatickej stratégii.

Zadávateľom správy, ktorú zverejnili v piatok 5. februára, boli dve politické frakcie v Európskom parlamente: centristická skupina Obnovená Európa a pravicoví Európski konzervatívci a reformisti (ECR). Správa s názvom „Cesta ku klimatickej neutralite EÚ do roku 2050“ sa podrobnejšie zameriava na náklady a územné požiadavky veternej a slnečnej energie v porovnaní s jadrovou energiou v dvoch krajinách – v Holandsku a Českej republike. Dospela k záveru, že jadrová energia je v skutočnosti lacnejšia ako veterná a solárna energia, a že obnoviteľné zdroje energie nie sú schopné uspokojiť dopyt všetkých krajín po elektrine.

„EÚ by mala prijať program ‘Jadrová renesancia‘, ktorý by postavil jadrovú energiu na rovnakú úroveň ako energiu z obnoviteľných zdrojov,“ uviedol český europoslanec Ondřej Knotek z politickej skupiny Renew. „Dnešné politiky EÚ sú diskriminačné, pokiaľ ide o jadrovú energiu. Je čas, aby všetci tvorcovia politík splnili zásadu technologickej neutrality EÚ, “dodal.

Minulý rok Varšava oznámila, že požiada EÚ o súhlas s výstavbou jadrovej elektrárne založenej na amerických technológiách, pričom uviedla, že „v súčasnosti nie je možné postaviť jadrovú elektráreň bez štátnej podpory“.

Česká vláda zase uviedla, že na splnenie klimatických cieľov EÚ „nemá inú možnosť ako jadrovú energiu“ a podporí vyššie klimatické ciele iba vtedy, ak Brusel schváli plánovanú žiadosť o štátnu pomoc na výstavbu nového jadrového bloku v Dukovanoch.

Európska komisia v Bruseli zaujala voči jadru agnostický postoj a uviedla, že nebude blokovať štátnu pomoc pre nové jadrové elektrárne. Šéf EÚ pre klímu Frans Timmermans však varoval pred nákladmi a uviedol, že výstavba jadrových elektrární je ‘veľmi, veľmi nákladná‘. „Ak sa rozhodnete pre novú jadrovú energiu, buďte si vedomí obrovských úrovní investícií, ktoré budete potrebovať, a uvedomte si náklady počas celého životného cyklu, čo znamená, že ich budete znášať veľmi dlhý čas, “povedal ešte v októbri.

Štúdia však tieto tvrdenia odmieta. „Prakticky vo všetkých realistických scenároch je jadrová energia lacnejšia ako veterná a solárna energia v prepočte na EUR za MWh v Českej republike a Holandsku, a to pri trhových úrokových sadzbách a pri nulovej úrokovej sadzbe,“ uvádza sa v súhrne správy, ktorá bola recenzovaná. Navyše sa nákladová výhoda jadrovej energie zvyšuje, keď sa do rovnice pripočítajú systémové náklady, a ďalej sa zvyšuje s vyššou mierou penetrácie vetra a slnečnej energie.

Ani v Holandsku, kde je značná časť energetickej kapacity na mori, by sa krajina nemohla spoliehať iba na obnoviteľné zdroje energie. A Česká republika by bojovala ešte viac, pretože je vnútrozemská a nemôže stavať veterné farmy na mori.

Plán EÚ stať sa klimaticky neutrálnym do roku 2050 „závisí od faktorov, ktoré EÚ nekontroluje, ako sú technologické objavy, dopyt po energii, náklady na prechod na klimatickú neutralitu, všeobecný stav ekonomiky (HDP), rast populácie atď.,“ píše sa v správe.

Štúdia tiež dospela k záveru, že cieľ klimatickej neutrality Európy do roku 2050 by znížil globálne otepľovanie iba o 0,05°C a 0,15°C do roku 2100 za predpokladu, že sa továrne nepresunú do zahraničia.

„Je tu vysoké riziko, že to nebude fungovať, že nebudeme schopní dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050, a ani neskôr, a preto by sme sa mali aspoň uistiť, že možnosti, ktoré si zvolíme v boji proti klimatickej zmene, nebudeme ľutovať,” uviedol Lucas Bergkamp, ​​vydavateľ správy.

Obnoviteľné zdroje energie sú premenlivé a niekedy môžu produkovať nepotrebnú energiu, ktorá sa v súčasnosti obmedzuje, keď je dopyt nižší ako ponuka. Zatiaľ čo Komisia zvažuje politiky ukladania prebytočnej energie z obnoviteľných zdrojov v batériách alebo ich využívania na výrobu vodíka, Bergkamp varoval, že tieto scenáre sa opierajú o technologické objavy, ku ktorým ešte len dôjde. „Prinajmenšom v blízkej budúcnosti nebudeme mať systém na skladovanie energie, ktorý vám umožní napájať celú krajinu z batérií,“ uviedol pre EURACTIV a dodal, že na zabezpečenie základného elektrického výkonu bude potrebný ďalší zdroj energie, napríklad jadrové alebo fosílne palivá.

Komisia dáva od jadrovej energie ruky preč s tým, že je na členských štátoch EÚ, aby rozhodli o svojom vlastnom energetickom mixe. Aj keď uznáva jadrovú energiu ako „nízkouhlíkovú“, neexistuje žiadna politická podpora EÚ pre jadrovú energiu z dôvodu tvrdého odporu krajín ako Rakúsko.

Holandský zákonodarca zo skupiny ECR Robert Roos je presvedčený, že Komisia musí „prehodnotiť spôsob, akým chce dosiahnuť klimatickú neutralitu“ a vrátiť jadrovú energiu späť do svojej politického mixu. „Páči sa mi myšlienka postupného vyraďovania fosílneho paliva. Ale nemyslím si, že to, čo teraz robíme je správne a Komisia musí prehodnotiť spôsob, akým to robí,“ povedal pre EURACTIV.

Autor: Kira Taylor | EURACTIV.com

Pôvodný článok: Lawmakers call for ‘nuclear renaissance’ to support EU’s energy transition – EURACTIV.com