Spätná väzba prevádzkových skúseností pre jadrové zariadenia

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu IAEA vydáva novú bezpečnostnú príručku pre jadrových prevádzkovateľov a dozorné orgány.

0
230
Operating Experience Feedback for Nuclear Installations
Operating Experience Feedback for Nuclear Installations

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu IAEA vydala príručku pre prevádzkovateľov jadrových zariadení, ktorí využívajú prevádzkové skúseností na zníženie pravdepodobnosť udalostí s vplyvom na jadrovú bezpečnosť.

Príručka „Spätná väzba prevádzkových skúseností pre jadrové zariadenia“ je súčasťou série bezpečnostných noriem agentúry. Podrobne uvádza kľúčové prvky programu prevádzkových skúsenosti, ako napríklad identifikáciu a oznamovanie interných prevádzkových skúseností a využívanie, šírenie a výmenu prevádzkových skúseností, a to aj prostredníctvom vnútroštátnych a medzinárodných systémov podávania správ.

Príručka je určená pre prevádzkové organizácie a dozorné orgány zodpovedné za jadrové zariadenia a opisuje ich úlohy a zodpovednosti v celkovom prevádzkovom programe.

Táto publikácia vychádza z ďalších bezpečnostných noriem MAAE, zdôrazňujúc dôležitosť učenia sa nielen z udalostí, ale aj z nehôd a prekurzorov.

Greg Rzentkowski
riaditeľ bezpečnosti jadrových zariadení v MAAE

Vnútorné prevádzkové skúsenosti zahŕňajú učenie sa z ľudských chýb, zlyhania zariadení a „skoroudalostí“ (near-miss accident), aby sa zabránilo opakovanému výskytu problémov alebo sa znížila ich pravdepodobnosť. Príručka zahŕňa proces hodnotenia bezpečnostného významu problémov, stanovenie priorít pri ich náprave, ich sledovanie, až kým nie sú opravené, a využitie ponaučení na zvýšenie jadrovej bezpečnosti.

Stiahnuť publikáciu ako PDF (1,62 MB)