Rozhodnutie vlády Spojeného kráľovstva (UK) obstarávať jadrovú elektráreň (JE) s výkonom 3,2 GW v Hinkley Point C je veľkým rizikom, ale zároveň predstavuje rozhodujúcu príležitosť pre súčasnýjadrový priemysel, ktorý je pod značným finančným tlakom, uvádza výskumný dokument Imperial College v Londýne.

Úspešné dokončenie dvoch blokov EPR dodávaných spoločnosťou EDF na Hinkley Point C a zníženie nákladov na následné JE budú rozhodujúce pre budúcnosť tohto priemyslu v UK, uvádza sa v dokumente „Úloha elektriny z jadra v nízkouhlíkovom svete“ publikovanom Granthamovým inštitútom na Imperial College.

„Politika britskej vlády podporuje nový program jadrovej energetiky a nedávna dohoda o zabezpečení ceny elektriny z Hinkley Point C je prvý veľký krok. Veľa bude závisieť od úspešnej výstavby tejto jadrovej elektrárne. Existujú štyri ďalšie projekty atómiek v UK. Ak nebude možné výrazne znížiť náklady, budú drahšie ako slnečná alebo veterná energia.“

Jadro vs. vietor

Náklady sú dnes pravdepodobne najkontroverznejším aspektom jadrovej energie na britských ostrovoch. Pre schválenie Hinkley Point C vláda zaručila cenu za vyrobenú energiu vo výške 92,50 GBP (ceny za rok 2012) za MWh za 35 rokov. Je to viac ako dvojnásobok súčasnej veľkoobchodnej ceny elektrickej energie v UK. To je tiež výrazne viac ako 74,75 GBP v roku 2021/22 a 57,50 GBP v roku 2022/23 pre projekty veterných zdrojov na mori.

Ak bude projekt EPR Sizewell pokračovať, zmluvná cena pre Hinkley Point C bude znížená na 89,50 GBP/MWh. Neexistuje jednoduché porovnanie na off-shore elektrárne. Hinkley Point C poskytne spoľahlivú energiu, zatiaľ čo veterná energia na mori je prerušovaná. Cenová záruka pre Hinkley Point C trvá 35 rokov, zatiaľ čo záruka na veterné elektrárne na mori je iba 15 rokov.

„Na druhej strane Hinkley Point C bude pravdepodobne mať po skončení cenovej záruky životnosť najmenej 30 rokov, zatiaľ čo očakávaná životnosť veterných elektrární bude oveľa kratšia.“

Prečítajte si aj náš článok: Na stavenisku najnovšej atómky v Európe

Emisie CO2 znižujú aj za Lamanšským prieplavom

Podľa envirodokumentu bude jadrová energia nevyhnutné na splnenie cieľa znížiť emisie skleníkových plynov v UK, ak sa krajina nedokáže prispôsobiť variabilnej veternej a solárnej energii, alebo nepríde k prielomu v komercializácii zachytávania a ukladania uhlíka. Potreba jadra bude ešte väčšia, ak sa elektrická energia stane uprednostneným nízkouhlíkovým riešením pre dopravu a teplo.

Dokument dospel k záveru, že investície do jadrovej energie sú „riskantné“. Výstavba JE vyžaduje čas a potrebu rozsiahlych investícií, môžu však mať životnosť 60 rokov alebo viac. V Spojených štátoch a Európe boli náklady na nové stavby vysoké a výstavba sa stretávala s problémami. „V dôsledku toho je ťažké prilákať súkromné ​​investície,“ píše sa v dokumente.

Podľa dokumentu UK môže oľutovať budovanie atómky, ak bude pokračovať pokles nákladov na obnoviteľné zdroje energie a nájdeme riešenia problému variability týchto zdrojov energie. „Na druhej strane, ak bude pokrok v znižovaní nákladov na skladovanie energie nedostatočný, nemusíme byť schopní dosiahnuť klimatické ciele bez nových jadrových výrobných kapacít.“

Prečítajte si aj ďalší článok: Európsky súd zamieta námietky Rakúska voči Hinkley Point C

SMR sa vyvíjajú dlhodobo

Malé modulárne reaktory (SMR), ktoré v súčasnosti posudzuje britská vláda, by mohli byť do značnej miery zostavené vo výrobnom závode a menej náchylné na meškanie výstavby ako väčšie elektrárne. Menšia veľkosť bloku by mala uľahčiť ich financovanie a pružnejšie zavádzanie.

V dokumente sa uvádza, že pokrokové koncepcie reaktorov, vrátane pokročilých SMR, sa vyvíjajú dlhodobo. Cieľom týchto riešení je poskytnúť energeticky úsporné riešenia s nízkym obsahom uhlíka, ako napríklad vysoko kvalitné teplo pre priemyselné procesy, ako aj ich lepšiu ekonomiku a bezpečnosť.