IAEA vidí v malých modulárnych reaktoroch veľký potenciál

IAEA v rokoch 2018 až 2020 očakáva, že prvé tri pokročilé SMR sa začnú komerčne prevádzkovať v Argentíne, Číne a Rusku, pričom ich vývoj je v pokročilom štádiu v ďalších desiatkach krajín.

0
187
SMR

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) sa snaží rozširovať medzinárodnú spoluprácu a koordináciu pri navrhovaní, vývoji a nasadení malých, stredných alebo modulárnych reaktorov (SMR), ktoré patria medzi „najsľubnejšie nové jadrovo-energetické technológie“, oznámila agentúra 16. februára 2017.

IAEA uviedla, že v prípade SMR sa dosiahol významné pokrok, pričom niektoré budú používať vopred pripravené systémy a komponenty, aby sa skrátila doba výstavby a poskytla väčšia flexibilita a cenová dostupnosť ako pri tradičných jadrových elektrárňach.

Efektívnejšia výmena skúseností

Vo svete existuje už približne 50 konceptov SMR v rôznych štádiách vývoja. IAEA preto vytvára technickú pracovnú skupinu na usmerňovanie aktivít v oblasti vývoja SMR. Vzniká tak formálne fórum pre členské štáty na výmenu informácií a poznatkov, uviedol Michail Čudakov, zástupca generálneho riaditeľa IAEA, ktorý v agentúre vedie oddelenie jadrovej energetiky.

„Inovácie sú rozhodujúce pre to, aby jadrová energia zohrávala kľúčovú úlohu pri odstraňovaní emisií uhlíka v energetickom sektore,“ povedal na konferencii o SMR v Prahe 15. februára. „Mnohé členské štáty, ktoré prevádzkujú, rozširujú, zavádzajú alebo uvažujú o jadrovej energii, majú veľký záujem o vývoj a nasadenie SMR,“ dodal.

Komerčná prevádzka SMR je za dverami

IAEA vníma celosvetový rast záujmu o SMR, ktoré majú potenciál uspokojiť potreby širokej škály používateľov a ako nízkoemisný zdroj nahradiť starnúce elektrárne na fosílne palivá. Majú tiež vylepšené bezpečnostné prvky a sú vhodné pre neelektrické aplikácie, ako je chladenie, vykurovanie a odsoľovanie vody. Okrem toho sú SMR vhodné pre odľahlé regióny s menej rozvinutou infraštruktúrou a pre energetické systémy, ktoré kombinujú jadrové a alternatívne zdroje, vrátane obnoviteľných zdrojov energie.

IAEA v rokoch 2018 až 2020 očakáva, že prvé tri pokročilé SMR sa začnú komerčne prevádzkovať v Argentíne, Číne a Rusku, pričom ich vývoj je v pokročilom štádiu v ďalších desiatkach krajín.

Technická pracovná skupina pozostávajúca z približne 20 členských štátov IAEA a medzinárodných organizácií sa má prvýkrát stretnúť 23. – 26. apríla 2018 v ústredí IAEA vo Viedni.