Na japonskom bloku Genkai-3 sa začalo zavážanie paliva

0
150
Japonská jadrová elektráreň Genkai. Zdroj: Japan Times
Japonská jadrová elektráreň Genkai. Zdroj: Japan Times

Zavážanie paliva na japonskom reaktorovom bloku Genkai-3 sa začalo 16. februára 2018, vyhlásil jeho prevádzkovateľ, spoločnosť Kyushu Electric Power Company.

Genkai-3 v južnej prefektúre Saga je blok s tlakovodným reaktorom (PWR) s výkonom 1127 MW, ktorý začal komerčnú prevádzku v roku 1994. V lokalite Genkai sa nachádzajú štyri bloky PWR, ale Kyushu Electric plánuje po Fukušime opätovne spustiť len novšie bloky – Genkai-3 a -4.

Guvernér prefektúry Saga schválil opätovné spustenie blokov Genkai-3 a -4 v apríli 2017, čím odstránil posledné regulačné prekážky. Kyushu Electric uviedla, že fyzikálne uvedenie Genkai-3 do prevádzky je naplánované na marec 2018, ale neposkytla presný dátum.

Päť blokov v Japonsku obnovilo komerčnú prevádzku po splnení revidovaných noriem jadrovej bezpečnosti. Sú to: Takahama-3 a -4, Ikata-3 a Sendai-1 a -2.