IEA nalieha na Poľsko, aby dosiahlo míľniky pri zavádzaní jadra

0
91
Poľsko, jadrová elektráreň
Poľsko vsádza na jadrovú energetiku.

Ak chce Poľsko splniť svoje ambiciózne ciele v jadrovej energetike, musí v nadchádzajúcich rokoch dosiahnuť dôležité míľniky. Potrebuje najmä uskutočniť výber lokality pre nové jadrové elektrárne, zazmluvniť investorov, zvoliť si technológiu pre reaktory a sfinalizovať mechanizmy financovania. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v správe o poľskej energetickej politike uviedla, že zavedenie jadrovej energie je kľúčovým elementom pri dosahovaní vytýčených cieľov energetickej politiky Poľska.

Poľsko plánuje postaviť dve jadrové elektrárne, každú s tromi reaktormi. Prvý z nich by mal byť v prevádzke do roku 2033. Plán zároveň ráta s tým, že celý projekt šiestich reaktorov bude fungovať najneskôr v roku 2043. Vláda odhaduje, že do roku 2040 by jadrová energia mohla tvoriť až 16 % poľskej výroby elektriny. Poliaci od jadrovej energie očakávajú, že v mixe s obnoviteľnými zdrojmi a plynom sa do roku 2040 stane kľúčovým pilierom systému produkcie elektriny.

Čas na rýchlejšie zmeny

Súkromný sektor prejavil záujem o malé modulárne reaktory (SMR), ktoré by mohli v dlhodobom horizonte doplniť vládnu stratégiu dekarbonizácie výrazne zastúpených vysokouhlíkových sektorov. IEA naliehala na Poľsko, aby urýchlilo rozširovanie svojej prenosovej sústavy. Od nášho severného suseda žiada, aby prispôsobil plánovanú výrobu z jadra a zároveň zabezpečil postupné vyraďovanie produkcie z uhlia tempom, ktoré bude v súlade so zavádzaním nových reaktorov.

Varšava plánuje tento rok vybrať technológiu pre šesť blokov na dvoch veľkých JE. V roku 2022 chce tiež získať environmentálne rozhodnutie o umiestnení prvej JE a s dodávateľmi technológie a inžinierskych sietí podpísať dohodu o obstarávaní a výstavbe (EPC). Vlani v decembri za preferovanú oblasť pre prvú JE vybrali lokalitu Lubiatowo-Kopalino v severnej provincii Pomoransko blízko pobrežia Baltického mora.

Stavať začnú do štyroch rokov

V súlade so zámerom získania stavebného povolenia chce Poľsko začať s výstavbou prvej JE v roku 2026, pričom sa prvý z reaktorov dostane do prevádzky v roku 2033. Poľský jadrový program stanovuje prioritné úlohy pre vládu, vrátane rozvoja ľudských zdrojov a špecifických infraštruktúr, akými sú cestná a železničná doprava a modernizácia energetických systémov, podpora národného priemyslu, posilnenie regulačných kapacít a budovanie komunikačnej stratégie.

Vláda zároveň pracuje na zlepšení právnych ustanovení potrebných na realizáciu investícií do jadra v krajine. Cieľom je uľahčiť a urýchliť vývoj jadrových projektov prostredníctvom zjednodušeného procesu udeľovania licencií a povolení pre každú fázu vývoja. Vzhľadom na ambiciózny harmonogram a ciele Varšavy jadrový program zužitkuje vyššiu úroveň spolupráce, koordináciu a zapojenie sa všetkých vládnych agentúr. IEA vyzvala Varšavu, aby vypracovala komplexný plán a na všetkých úrovniach posilnila zručnosti nevyhnutné na implementáciu jadrovej energie.

Požiadavky na investora

Pokiaľ ide o vlastníctvo, poľský model financovania je dosť pokročilý. Tento prístup spočíva vo vytvorení špecifickej vlastníckej štruktúry zdieľanej so spoluinvestorom, ktorý bude vlastniť 49-percentný podiel v projektovej spoločnosti. Poľská vláda bude vlastniť zvyšný podiel, čím si ponechá kontrolu nad rozhodovacím procesom a investičnými rozhodnutiami.

Výber spoluinvestora je podľa IEA ďalším kritickým míľnikom v rozvoji jadrovej energetiky v Poľsku. Spoluinvestorom môže byť krajina, ktorá je ochotná vytvoriť dlhodobé partnerstvo a má silné väzby s dodávateľom technológie. Každá ponuka by mala zahŕňať návrh reaktora, finančné záruky na prevzatie 49% podielu v projektovej spoločnosti a inžinierske, obstarávacie a stavebné opatrenia pre šesť jadrových blokov.

V apríli 2022 sa juhokórejská štátna firma Korea Hydro Nuclear Power stala prvou spoločnosťou, ktorá predložila ponuku na výstavbu prvej komerčnej jadrovej elektrárne v Poľsku. O pol roka skôr predložila francúzska spoločnosť EDF poľskej vláde predbežnú ponuku na výstavbu štyroch až šiestich jadrových blokov EPR na dvoch až troch rôznych miestach v Poľsku.

O projekt formálne prejavil záujem aj americký Westinghouse. V júli 2021 sa Westinghouse a jeho americký partner Bechtel dohodli, že spoločnosti Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) poskytnú predbežnú inžiniersku a konštrukčnú štúdiu na rozmiestnenie dvoch jadrových elektrární, z ktorých má každá tri jadrové reaktory.