Westinghouse chce pokusne nasadiť mikroreaktory eVinci v Kanade a Pensylvánii

0
79
Malý reaktor eVinci od spoločnosti Westinghouse.

Americký výrobca jadrových zariadení Westinghouse Electric Company podpísal dve dohody o preskúmaní a otestovaní potenciálneho nasadenia svojej technológie mikroreaktorov eVinci v Kanade a USA. Spoločnosť podpísala memorandum o porozumení s kanadskou Saskatchewan Research Council (SRC) v Kanade a s Pennsylvania State University (Penn State) v USA so zámerom nájsť vhodné miesta na testovanie mikroreaktorov.

Westinghouse chce s SRC spolupracovať na vývoji projektu nasadenia reaktora eVinci v Saskatchewane na priemyselné testovanie, výskum a energetické aplikácie. SRC je výskumná organizácia, ktorá v minulosti prevádzkovala výskumný reaktor Slowpoke-2, ktorý pred tromi rokmi ukončil svoju 38-ročnú prevádzku. Jeremy Harrison, minister zodpovedný za SRC, uviedol, že združenie plánuje spoluprácou s firmou Westinghouse na eVinci stavať na svojich skúsenostiach so Slowpoke-2. „Keď uvažujeme o tom, ako sa v budúcnosti čo najlepšie zásobovať energiou, tak práve praktické skúsenosti, ktoré SRC získala, môžeme použiť na vznikajúce jadrové technológie, akými sú malé modulárne reaktory (SMR),“ povedal.

Na univerzite Penn State sa Westinghouse snaží preskúmať vhodnosť svojho mikroreaktora na uspokojenie energetických potrieb veľkých, odľahlých a decentralizovaných komunít, akou je napríklad univerzitný kampus. Westinghouse si od spolupráce s Penn State sľubuje synergické výsledky, pretože univerzita disponuje množstvom odborných znalostí v oblasti jadrovej vedy a energetiky a zároveň z prevádzky výskumného reaktora Breazeale.

eVinci je veľmi malý modulárny reaktor novej generácie na účely decentralizovanej výroby a to aj lokalít mimo siete či priemyselných lokalít a odľahlých komunít. Poslúžiť môže aj na obnovu po katastrofe, pre obranné zariadenia, ako zdroj na pohon lodí, výroby vodíka a čistenia vody. Malý výkon a teda aj veľkosť reaktora eVinci (medzi 5-10-MW) umožní jednoduchšiu prepravu a rýchlu inštaláciu na mieste v porovnaní s robustnými a  centralizovanými elektrárňami. Aktívna zóna je navrhnutá tak, aby reaktor mohol pracovať viac než 10 rokov, čím sa eliminuje potreba častej výmeny paliva.

Prečítajte si viac:

Malý reaktor eVinci bude pod drobnohľadom regulátora

Američania plánujú rozmach mikroreaktorov