IEA varuje: Emisie CO2 opäť stúpajú, transformácia energetického sektoru nebola dostatočne rýchla

Globálne emisie oxidu uhličitého energetického sektoru v decembri 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku vzrástli o 2 %. Vyplýva to z marcového reportu Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), ktorá zároveň varuje, že emisie CO2 sa v niektorých štátoch dostávajú nad úroveň z čias pred vypuknutím celosvetovej pandémie koronavírusu.

0
56
Emisie
V niektorých štátoch sa emisie CO2 dostávajú nad úroveň z čias pred vypuknutím pandémie.

Mierny vzostup emisií CO2 na konci minulého roku podľa správy IEA reflektoval náznak pozvoľného ekonomického oživenia. Globálne emisie boli v decembri 2020 o 60 miliónov ton vyššie ako v decembri predošlého roku.

Kríza COVID-19 zapríčinila najväčší medziročný pokles globálnych emisií energetického sektora od druhej svetovej vojny. Dnes známe dáta však ukazujú, že celkový pokles približne o 6 % maskuje veľké rozdiely v závislosti na regióne čase.

Čistá energia zostáva bez podpory

Podľa agentúry k nárastu emisií viedlo ekonomické oživenie svetovej ekonomiky, vďaka čomu hlavné ekonomiky zvýšili svoj dopyt po energii. Aj naďalej však chýbali významné politické opatrenia na podporu čistej energetiky. Pri mnohých ekonomikách sa tak predpokladá prekročenie hodnôt z obdobia pred pandémiou, aspoň čo sa týka emisií CO2.

Opätovný nárast emisií uhlíka na konci minulého roka je jasným varovaním, že nebolo urobených dostatočne veľa krokov k tomu, aby sa urýchlil celosvetový prechod k čistej energetike.

– Fatih Birol
výkonný riaditeľ IEA

IEA preto vyzvala vlády jednotlivých štátov, aby svoje národné plány na oživenie ekonomiky postavili na čistej energii a dlhodobej udržateľnosti. V správe doporučuje rozvoj a implementáciu vodíka ako paliva, batériové systémy, technológie týkajúce sa ukladania či opätovného použitia uhlíka či malých modulárnych reaktorov.

Návrat na predpandemickú úroveň

Čínske emisie CO2 vzrástli za celý rok 2020 o 0,8 % v porovnaní s prechádzajúcim rokom, konkrétne ide o nárast o 75 miliónov ton. Pozorovateľný bol od apríla minulého roka, keďže Čína ako jedna z prvých krajín začala rušiť prísne protipandemické opatrenia.

Americké emisie CO2 medziročne poklesli o 10 %, v decembri už ale takmer dosahovali hodnotu z roku 2019. Dôvodom boli okrem zvyšujúcej sa ekonomickej aktivity aj vyššie ceny zemného plynu a studené počasie, ktoré hrali v prospech vyššieho využitia uhlia.

Emisie CO2 sa naopak dostali na predpandemickú úroveň napríklad v Indii, a to od augusta 2020. Obdobná situácia sa odohrala aj v Brazílii. Záver výkonného riaditeľa IEA je jasný:

Pokiaľ sa potvrdia aktuálne očakávania ekonomického oživenia v tomto roku, pri absencii zásadných politických zmien v najväčších ekonomikách sveta sa hodnota globálnych emisií v roku 2021 pravdepodobne zvýši.

Agentúra však vidí aj pozitíva, a to napríklad cieľ Číny byť do konca roku 2060 uhlíkovo neutrálnou krajinou či znovupripojenie USA k Parížskej dohode.