Jadro môže pomôcť Poľsku znižovať emisie a vytvárať pracovné miesta

0
95
Jadro môže pomôcť Poľsku znižovať emisie a vytvárať pracovné miesta

Poľsko musí investovať do nových zdrojov energie s nízkymi emisiami uhlíka, ak chce znížiť emisie CO2 s jadrovou energiou ako potenciálnym riešením problémov, ktorým čelí poľské hospodárstvo a energetika, povedal poľský minister energetiky Krzysztof Tchórzewski na inauguračnej konferencii World Nuclear Spotlight Poland vo Varšave.

Tchórzewski uviedol, že zohľadnenie jadrovej energie pre Poľsko je obzvlášť dôležité v kontexte politiky EÚ v oblasti klímy, ktorá členským štátom ukladá povinnosť znížiť podiel uhlia v ich energetickom mixe. Povedal, že chce v poľskom energetickom mixe 10 GW jadrovej kapacity do roku 2040, ale ešte to musí schváliť vláda. Ministerstvo energetiky dokončilo návrh jadrového programu, ktorý bude predložený vládnemu kabinetu na schválenie do konca roka 2018.

Poľsko očakáva nárast spotreby energie o 20-25% v budúcom desaťročí a jadrová energia má dobrú pozíciu pre splnenie tejto požiadavky.

V roku 2014 sa Poľsko pustilo do Národného jadrového programu, ktorý zahŕňal výstavbu až 6 GW kapacity do roku 2035. Krátko po nástupe súčasnej vlády na konci roka 2015, vláda oznámila, že aktualizuje tento program, ale odsúvala termíny pre neistoty týkajúce sa modelu financovania.

Podľa bruselskej nukleárnej asociácie FORATOM, ktorá bola spoluorganizátorom konferencie vo Varšave, jadrová energia umožňuje, aby krajiny splnili ciele Parížskej dohody z roku 2015 – ktorá sa snaží obmedziť nárast priemerných globálnych teplôt na menej než 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou – pretože významne znižuje emisie CO2. Nedávna správa zverejnená Medzivládnym panelom OSN o klimatických zmenách (IPCC), konštatovala, že dosiahnutie cieľa 1,5 °C bude vyžadovať, aby sa globálne emisie skleníkových plynov znížili prakticky okamžite. Jadrová kapacita bude musieť byť v roku 2050 v priemere 2,5 krát vyššia podľa 89 scenárov uvažovaných IPCC.

Generálny riaditeľ Foratomu Yves Desbazeille povedal, že výstavba jadrovej elektrárne (JE) môže pomôcť Poľsku splniť strategické ciele, ktoré zaistia bezpečnosť zásobovania energiou, znižujú závislosť na dovoze fosílnych palív, posilňujú ekonomiku a znížia produkciu uhlíka v energetike, v súlade s cieľmi EÚ v oblasti energetiky a klímy.

Generálna riaditeľka World Nuclear Association Agneta Risingová na konferencii vo Varšave vyhlásila: „Poľsko by sa malo ujať vedenia a stať sa jednou z ďalších krajín využívajúcich jadrovú energiu na uspokojenie svojich energetických potrieb. Dúfam, že na nadchádzajúcej klimatickej konferencie OSN COP 24 v Poľsku budeme vidieť, že medzinárodné spoločenstvo bude implementovať energetické a klimatické stratégie so širokým rozsahom zmierňujúcich opatrení, vrátane rozšírenia jadrovej energie na celom svete, aby sa hospodárstva mohli rozvíjať udržateľne a účinne, v prospech ľudí a planéty.“