Jadrová aliancia Európy silnie, dôkazom je aj rastúca podpora jadrovej výstavby

Stretnutie 16 európskych krajín v rámci „jadrovej aliancie“ ukazuje, že stále rastúci počet členských štátov EÚ uznáva, že únia potrebuje podporovať nové reaktory a obnoviteľné zdroje, ak chce dekarbonizovať svoju ekonomiku. Uviedol to generálny riaditeľ bruselskej lobistickej skupiny nucleareurope.

0
54
Elektrárenská veža, chladiaca veža
Sila jadrovej aliancie EÚ je dôkazom „stále rastúcej podpory“ pre nové reaktory.

Yves Desbazeille, generálny riaditeľ nucleareurope, ktorý sa v utorok 16. mája zúčastnil na stretnutí v Paríži s francúzskou ministerkou pre transformáciu energetiky Agnes Pannier-Runacherovou a zástupcami ďalších 15 štátov, povedal, že sa premrhalo príliš veľa času postavením jednej technológie proti druhej.

„Očakáva sa, že dopyt po nízkouhlíkovej elektrine sa v nasledujúcich rokoch výrazne zvýši,“ hovorí Desbazeille. „EÚ teraz potrebuje pokročiť v pragmatických a technologicky neutrálnych politikách, ktoré sa zameriavajú na dosiahnutie našich cieľov: dekarbonizácie, bezpečnosti dodávok a cenovej dostupnosti.“

Na stretnutí bolo zastúpených šestnásť krajín: Francúzsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Česká republika, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko a Taliansko. Spojené kráľovstvo sa zúčastnilo ako hosťujúca krajina. Zúčastnila sa ho aj európska komisárka pre energetiku Kadri Simsonová.

Zúčastnené krajiny sú zástancami európskeho akčného plánu na rozvoj spolupráce v oblasti jadrovej energie z hľadiska zručností, inovácií, bezpečnosti, demontáže a noriem v oblasti odpadu. Diskusie na stretnutí sa sústredili na to, ako vybudovať nezávislý európsky jadrový dodávateľský reťazec a na potrebu zručností a inovácií pri „oživení európskeho jadrového priemyslu“.

Vo vyhlásení zverejnenom po stretnutí uviedli, že „jadrová energia poskytuje pilotnú kapacitu, a teda významne zabezpečuje dodávky elektriny v Európe bez fosílnych palív“.

Zúčastnené štáty vyzvali EÚ, aby „zohľadnila príspevok všetkých cenovo dostupných, spoľahlivých, bezfosílnych a bezpečných zdrojov energie k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050“.

Vo vyhlásení sa uvádza, že jadrová energia by do roku 2050 v EÚ mohla poskytnúť až 150 GW elektrického výkonu, oproti súčasným približne 100 GW. To by prinieslo výhody vrátane vytvorenia 300 000 pracovných miest a ďalších 92 miliárd Eur v HDP.

„Vďaka tomuto stretnutiu účastníci vyslali jasný odkaz o význame jadrovej energie v európskej energetickej stratégii, a to tak na posilnenie energetickej suverenity kontinentu, ako aj na urýchlenie dekarbonizácie a dosiahnutie našich klimatických cieľov,“ uvádza sa vo vyhlásení.

„Zdôraznili potrebu v zabezpečení kontinuálneho znižovania závislosti Európy od Ruska, pokiaľ ide o jadrovú energiu, a podporovať podobné medzinárodné snahy, ako sú snahy G7, o dosiahnutie tohto cieľa.“