Kto je kto

Pozrite si publikáciu "Kto je kto v slovenskej jadrovej energetike, priemysle a inštitúciách".

0
610
Valné zhromaždenie SNUS 2019.

Predložená publikácia je voľným pokračovaním knihy „Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice“, ktorú vydala Česká Nukleární Společnost (ČNS) spolu so Slovenskou Nukleárnou Spoločnosťou (SNUS) v roku 2001. Kladie si za úlohu doplniť aspoň časť mien tých pracovníkov, ktorí v nej z rôznych objektívnych aj subjektívnych dôvodov neboli zaznamenaní, ako aj vyplniť ďalších 20 rokov činnosti jadrového priemyslu a inštitúcií činnosťou mladších generácií, ktoré sa úspešne chopili vesla našej „spoločnej lode“, aby čestne obstála v konkurencii ďalších oblastí energetického mixu, ktorý sa bude musieť popasovať s nastupujúcou pohromou klimatických zmien na našej spoločnej planéte. Pôvodne sa uvažovalo, že sa bude jednať o spoločnú databázu SNUS a ČNS, ale napriek viacerým výzvam sa ČNS do doplnenia a aktualizácie údajov nezapojila. V tejto súvislosti sú v databáze zaradené z Českej republiky len osoby, ktoré boli doposiaľ zo strany SNUS ocenené „Čestným diplomom SNUS“ a osoby, ktoré boli do databázy dodané českou spoločnosťou „Jaderní veteráni“.

Za redakčnú radu,

Jozef Markuš.

Stiahnite si najnovšiu verziu v pdf.