Jadrové úložisko v Česku: Experti zúžili počet potenciálnych miest

Úložisko jadrového odpadu u našich západných susedov by mohlo vzniknúť pri Temelíne, na Vysočine alebo v okrese Klatovy.

0
286
Jadrová elektráreň
Českí experti zúžili počet miest pre jadrové úložisko.

Hlbinné úložisko jadrového odpadu by mohlo vzniknúť na jednej z nasledovných lokalít: Janoch pri Temelíne, Horka v okrese Třebíč, Hrádek v jihlavskom okrese či na území Březový potok v okrese Klatovy. Rozhodnutie padlo na základe doporučenia poradného panela expertov zo Správy úložiska rádioaktívnych odpadov (SÚRAO). Informovaní už boli aj starostovia spomínaných obcí. Návrh musí teraz schváliť Rada SÚRAO, finálne slovo bude mať vláda Českej republiky. Všetky štyri lokality patria medzi najlepšie hodnotené z hľadiska bezpečnosti, dopadov na životné prostredie a technické náležitosti vyžadované projektom.

„Technické závery SÚRAO sú iba podkladovým materiálom na ďalšie posúdenie. Nejde teda o definitívne rozhodnutie,“ uviedla vo štvrtok hovorkyňa SÚRAO Martina Bílá. Zoznam by mal dostať definitívnejšie kontúry koncom tohto mesiaca.

Z deväť na štyri

Pôvodne sa v otázke úložiska skloňovalo až deväť lokalít. Zo zoznamu podľa návrhov expertov vypadli územia Kraví hora, Čertovka, Magdaléna na Táborsku či lokalita Na Skalním pri Dukovanoch.

Hovorkyňa ministerstva priemyslu a obchodu Štěpánka Filipová takisto prízvukovala, že nejde o definitívne zúženie počtu potenciálnych lokalít. Ďalší postup posúdi až Rada SÚRAO.

Úložisko, v ktorom by mali byť trvalo v hĺbke pol kilometra uložené tisíce ton vyhoreného paliva z jadrových elektrární, má v Českej republike vzniknúť do roku 2065. Náklady na jeho stavbu a prevádzku majú byť podľa dostupných informácií zhruba 111 miliárd korún. Momentálne sa vyhorené palivo z jadrových blokov ukladá do medziskladov priamo v areáloch elektrární.

Objavili sa aj odporcovia

Postup štátu pri hľadaní úložiska dlhodobo kritizuje Platforma proti hlbinnému úložisku, ktorá združuje 32 obcí, miest a 16 spolkov.

Stavba hlbinného úložiska je veľmi náročným projektom, ktorý by mal mať hneď v počiatkoch jasne stanovený plán, kritériá a pravidlá, ktoré by sa neskôr už nemali meniť a upravovať. Momentálne je príprava projektu chaotická, čo prehlbuje nedôveru občanov voči SÚRAO i vláde.

PAVLÍNA NOVÁKOVÁ
starostka obce Cejle z lokality Hrádek

Návrh musí teraz prejednať Rada Správy úložiska rádioaktívnych odpadov, konečné slovo budú mať členovia vlády. Členov Rady vymenúva minister priemyslu a obchodu a sú medzi nimi zástupcovia orgánov štátnej správy, pôvodcov rádioaktívnych odpadov i verejnosti.