Japonská vláda prijala politiku prevádzkovania jadrových reaktorov po 60 rokoch

Japonský kabinet v piatok 10. februára formálne prijal politiku, ktorá umožní prevádzku komerčných jadrových elektrární nad ich súčasný 60-ročný limit spolu s výstavbou nových blokov, ktoré nahradia tie starnúce.

0
33
Elektráreň
Japonská vláda prijala novú politiku prevádzkovania jadrových blokov.

Vládna politika „zelenej transformácie“ je súčasťou úsilia znížiť emisie uhlíka a zároveň zabezpečiť primerané národné dodávky energie. Vyznačuje sa rozsiahlym využívaním jadrovej energie spolu s obnoviteľnou energiou a predstavuje významný politický posun pre krajinu, ktorá po havárii vo Fukušime v roku 2011 uviedla, že postupne ukončí jadrovú energiu.

Rozhodnutie vlády nasleduje po stretnutí z konca decembra, na ktorom sa táto politila dohodla. Návrhy zákonov na implementáciu novej politiky budú predložené parlamentu počas prebiehajúcej schôdze.

Nová politika účinne predĺži čas, počas ktorého môžu reaktory zostať v prevádzke na viac ako 60 rokov, a to vylúčením času stráveného kontrolami a inými obdobiami, počas ktorých budú reaktory mimo prevádzky, pri výpočte ich celkovej životnosti.

Podľa existujúcej legislatívy je maximálna doba prevádzky komerčných jadrových reaktorov v zásade stanovená na 40 rokov a v prípade schválenia Úradom jadrového dozoru (NRA) na 60 rokov. Táto nová politika tiež vyžaduje vývoj pokročilých reaktorov. Vláda plánuje spustiť prevádzku reaktorov novej generácie v 30. rokoch.

Pre pokračovanie treba nájsť miesto konečnej likvidácie

Politika tiež uvádza, že ústredná vláda je zodpovedná za konečné uloženie vysokoaktívneho odpadu vytvoreného pri výrobe jadrovej energie. Minister hospodárstva, obchodu a priemyslu Jasutoši Nišimura na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády povedal, že vláda dúfa, že rozšíri oblasti, v ktorých bude vykonávať prvé prieskumy v rámci výberového procesu na konečné úložisko.

Pred haváriou Fukušima-Daiiči vyrábala japonská flotila 54 jadrových blokov asi 30 % elektrickej energie v krajine. Podľa MAAE v roku 2021 to bolo 7,2 %.

Protijadrový sentiment a obavy o bezpečnosť sa v Japonsku po Fukušime zvýšili a schvaľovanie reštartu podľa prísnejších bezpečnostných noriem bolo pomalé.

Podľa Japonského fóra atómového priemyslu prevádzkovatelia požiadali v uplynulom desaťročí o opätovné spustenie 27 reaktorov. Sedemnásť prešlo bezpečnostnými kontrolami a iba 10 obnovilo prevádzku.