Jadro je zahrnuté v nových pravidlách o čistom vodíku

Európska komisia začiatkom týždňa zverejnila nové pravidlá na výrobu vodíka, ktoré hrajú v prospech jadrovej energie.

0
34

Európska komisia v pondelok 13. februára zverejnila pravidlá, ktoré by mohli umožniť, aby sa časť vodíka vyrobeného v jadrových energetických systémoch, započítala do cieľov EÚ v oblasti obnoviteľnej energie.

Výroba čistého vodíka je ústredným prvkom európskych plánov na dekarbonizáciu ťažkého priemyslu. Cieľom pravidiel Európskej komisie je podnietiť investorov a priemyselné odvetvia, aby prešli od vodíka vyrábaného z fosílnych palív k vodíku vyrábanému z obnoviteľnej elektriny. Avšak namiesto toho, aby bol vodík vyrobený pomocou jadrovej elektriny označený ako „obnoviteľný“, bude označený ako „nízkouhlíkový“.

V otázkach a odpovediach o pravidlách, ktoré sú obsiahnuté v dvoch delegovaných aktoch, komisia uviedla, že definovala nízkouhlíkový vodík ako vodík, ktorý pochádza z neobnoviteľných zdrojov a produkuje najmenej o 70 % menej emisií skleníkových plynov ako fosílny zemný plyn počas celého jeho životného cyklu.

Otázka, čo bude Európska únia považovať za „obnoviteľné zdroje“, viedla v posledných mesiacoch k sporu medzi Francúzskom a krajinami, ako je Nemecko, ktoré tvrdia, že jadrové palivá by sa medzi ne nemali zahrnúť.

Po niekoľkomesačnom odklade počas lobingu z hlavných miest teraz Brusel stanovil tri druhy vodíka, ktoré sa budú započítavať do cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov. Patria sem vodík z výrobných zariadení priamo pripojených k novému generátoru elektriny z obnoviteľných zdrojov a tie, ktoré odoberajú energiu zo siete, ak miestna elektrická sieť mala v minulom roku v priemere viac ako 90 % podiel obnoviteľnej energie.

„Rozhodujúci prvok“ stratégie EÚ

 Zariadenia môžu tiež odoberať energiu zo siete v regiónoch, ktoré spĺňajú nízky limit emisií CO2 – potenciálne založený na jadre – za predpokladu, že výrobca zároveň podpíše dlhodobú zmluvu o nákupe energie (PPA) s poskytovateľom elektriny z obnoviteľných zdrojov v ich regióne.

Požiadavka, aby výrobcovia buď priamo využívali novoinštalovanú energiu z obnoviteľných zdrojov, alebo podpísali PPA na podporu nových miestnych projektov v oblasti obnoviteľnej energie, je zameraná na to, aby výrobcovia vodíka nezaťažovali existujúcu kapacitu obnoviteľnej elektriny, čo by mohlo viesť k riziku zvýšenia výroby fosílnych palív na uspokojenie celkového dopytu po energii.

Kadri Simsonová, európska komisárka pre energetiku, uviedla, že opatrenia umožnia väčšiu dôveru v rozvíjajúci sa trh s vodíkom. „Obnoviteľný vodík je kľúčovou súčasťou našej stratégie pre nákladovo efektívny prechod na čistú energiu a zbavenie sa ruských fosílnych palív v niektorých priemyselných procesoch,“ povedala.

Pravidlá EÚ sú „dôležitým krokom pre nárast trhu so zeleným vodíkom“, uviedlo v spoločnom vyhlásení nemecké ministerstvo hospodárstva a ministerstvo klimatických zmien. „Nemecká vláda dôrazne presadzuje rýchlu implementáciu vhodných jednotných európskych kritérií,“ uviedli obe ministerstvá a dodali, že Nemecko „víta skutočnosť, že Európska komisia teraz prijala právny akt“.

Krajiny EÚ a právnici majú dva mesiace na podanie námietok proti pravidlám, inak vstúpia do platnosti.