Japonsko je o čosi bližšie k novému závodu na spracovávanie vyhoreného paliva

Závod Rokkasho sa vďaka schváleniu nových bezpečnostných noriem blíži k uvedeniu do prevádzky.

0
80
Elektráreň
Japonská vláda prijala novú politiku prevádzkovania jadrových blokov.

Japonský úrad pre jadrovú reguláciu schválil návrh správy, ktorá potvrdzuje splnenie nových bezpečnostných noriem. Tie sa týkajú závodu na spracovanie vyhoreného paliva Rokkasho, ktorý sa začal budovať ešte v roku 1993.

Po havárii vo Fukušime v roku 2011 vstúpili do platnosti v decembri 2013 nové bezpečnostné normy pre zariadenia na výrobu jadrového paliva. Líšia sa od závodu k závodu, ale všeobecne zahŕňajú opatrenia proti prírodným katastrofám, akými sú napríklad zemetrasenia alebo tsunami, niekde dokonca proti tornádam, sopkám či lesným požiarom. Závody na spracovanie vyhoreného paliva musia v Japonsku po novom zavádzať aj opatrenia proti teroristickým útokom, výbuchom vodíka či požiarom spôsobeným únikom rozpúšťadiel.

Po preskúmaní všetkých vstupných informácií japonský úrad pre jadrovú reguláciu schválil návrh správy, ktorá uvádza, že závod Rokkasho všetky spomínané podmienky spĺňa. Zároveň stanovil lehotu jeden mesiac na získanie spätnej väzby od ministra priemyslu Hiroshi Kajiyamy a ďalších zúčastnených strán.

Veríme, že konštrukcia závodu zaisťuje vysoké bezpečnostné rezervy proti možným nehodám. Seizmické zlomy v blízkosti závodu boli dostatočne preskúmané a screening bol urobený adekvátne.

Toyoshi Fuketa
predseda predstavenstva japonského úradu pre jadrovú reguláciu

V novom závode nenechali nič na náhodu. V budove je nainštalovaných množstvo systémov pre zachytenie rádioaktivity v prípade vážnej havárie, závod stavia nový pohotovostný dispečing a nachádzajú sa tu aj systémy pre prípadný únik pary pod vysokým tlakom a s vysokou teplotou. V oblasti, akou je Japonsko, treba myslieť aj na protipovodňovú ochranu či zlepšenie odolnosti chladiacej veže proti tornádam.

Hoci sa so stavbou závodu na spracovanie vyhoreného paliva Rokkasho začalo ešte v roku 1993, poznačilo ho hneď niekoľko prekážok. Medzi najväčšie patril problém s vitrifikačnou jednotkou. Práve v nej sa zmiešavajú sušené a práškové vysoko rádioaktívne odpady s roztaveným sklom pre trvalé skladovanie.

Maximálna ročná kapacita závodu by mala byť 800 ton. Jej spustenie sa momentálne plánuje na koniec marca 2022.