Japonsko musí definovať dlhodobé politiky na využitie prínosov jadrovej energie, najmä v súvislosti so spomalením globálneho otepľovania, povedal predseda Japonskej komisie pre atómovú energiu (JAEC) Joshiaka Oka 19. apríla 2018.

O japonskej energetickej politike, vrátane jadrovej energie, sa rokuje na japonskom Ministerstve hospodárstva, obchodu a priemyslu (METI). Podľa J. Oku je potrebné prekonať technické, hospodárske a sociálne prekážky, ale rozsiahle využívanie jadrovej energie je nevyhnutné z hľadiska globálnej ekonomiky a životného prostredia.

„Výstavba nových jadrových elektrární nemôže byť jednoducho ponechaná na trhové hospodárstvo, ak sa majú riešiť otázky globálneho otepľovania,“ tvrdí Oka.

18 jadrových blokov v Japonsku bolo natrvalo odstavených vrátane štyroch, ktoré boli odstavené už pred haváriou JE Fukušima-Daiiči. „Pre Japonsko je z krátkodobého hľadiska prvoradé opätovné spustenie jadrových reaktorov,“ dodal Oka.

V  marci 2018 schválil výbor METI závery expertnej komisie, v ktorých sa žiada, aby jadrová energia dosiahla 20% až 22% japonskej energetickej zmesi do fiškálneho roka 2030 pri ďalšej revízii základného energetického plánu krajiny.

Japonsko zatvorilo všetky jadrové reaktory po havárii Fukušima-Daiiči v roku 2011, ale reštartovalo sedem z nich, z ktorých posledný bol Genkai-3 začiatkom tohto mesiaca.

Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu bol jadrový podiel krajiny v roku 2017 okolo 3,6%. Pred Fukušimou vyrobilo Japonsko približne 30% svojej elektrickej energie z jadrovej energie a plánovalo zvýšenie podielu jadra na 40%.