Japonsko sa zapája do globálnych pretekov vo výrobe zeleného vodíka z jadra

0
128

Japonsko sa chce zaradiť ku krajinám, ktoré plánujú vyrábať zelený vodík z jadrovej energie. Japonská agentúra pre atómovú energiu (JAEA) plánuje v spolupráci so spoločnosťou Mitsubishi Heavy Industries (MHI) vytvorenie demonštračného projektu na výrobu zeleného vodíka vo vysokoteplotnom testovacom reaktore (HTTR) v prefektúre Ibaraki severne od Tokia.

„Krajina vychádzajúceho slnka“ tak začne v pretekoch o výrobu zeleného vodíka z jadra konkurovať ďalším krajinám. V prípade úspechu by mohla produkovať veľké množstvo nízkouhlíkovej energie pre priemysel, dopravu aj domácnosti. Momentálne vo svete prebieha množstvo iniciatív na produkciu elektriny vyrobenej z jadra a z ďalších nízkoemisných výrobných postupov, aby sa podieľali aj na získavaní zeleného vodíka. Technológia je primerane vyspelá, ale zatiaľ je drahá. Jej zástancovia apelujú na možnosť komercializovať ju v priebehu niekoľkých rokov pre široké spotrebiteľské využitie, aby pomohla pri prechode na bezuhlíkovú ekonomiku založenú na vodíku bez potreby fosílnych palív.

Najlepší je zelený vodík

Výroba vodíka je klasifikovaná pomocou farebnej schémy. Za „šedý“ sa označuje vodík vyrobený z fosílnych palív. Väčšina svetovej produkcie vodíka má práve označenie šedej farby. „Zelený“ vodík, aký produkujú jadrové reaktory, sa považuje za nízkouhlíkový.

Zámerom Japonska je dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. A v súlade s týmto cieľom japonská Agentúra pre prírodné zdroje a energiu (ANRE), ktorá spadá pod Ministerstvo hospodárstva, poverila víťazov tendra (JAEA a MHI) vytvorením spomínaného projektu. JAEA je v tomto procese prevádzkovateľom vysokoteplotného testovacieho reaktora (HTTR). Firma Mitsubishi Heavy Industries (MHI) sa špecializuje na technické štúdie výroby vodíka prostredníctvom jadrových reaktorov.

Výskum zbrzdila Fukušima

„Týmto projektom JAEA a MHI potvrdia výhody technológie výroby vodíka pomocou ultratermálneho tepla z vysokoteplotných plynových reaktorov, čo povedie k realizácii masovej a stabilnej bezuhlíkovej výroby vodíka,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Tridsaťmegawattový HTTR je grafitom moderovaný a plynom chladený výskumný reaktor. Prvý kritický stav dosiahol v roku 1998, no projektovanú teplotu 950 °C dosiahol až v roku 2004. V júli 2021 ho reštaurovali po tom, ako ho miestny úrad jadrového dozoru schválil s tým, že je kompatibilný s novými regulačnými normami, ktoré zaviedli po havárii v roku 2011 vo Fukušima-Daiiči. HTTR totiž po nehode najprv spolu s ďalšími japonskými reaktormi odstavili. Teplo produkované z HTTR je podľa JAEA možné využiť na rôzne účely ako sú výroba energie či pri odsoľovaní morskej vody.

Podľa údajov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) momentálne prebieha 12 demonštračných projektov (v Kanade, Číne, Rusku, Spojenom kráľovstve a USA) s kombinovanou kapacitou elektrolyzéra 250 MW na získavanie vodíka využitím jadrovej energie.