Japonský súd nevydá zákaz reštartu Genkai 3 a 4

0
97

Okresný súd Saga v Japonsku odmietol žiadosť protijadrových aktivistov o dočasné súdne opatrenie proti plánovanému reštartu jadrových blokov Genkai 3 a 4, uviedlo Japonské fórum atómového priemyslu (JAIF).

Podľa vyhlásenia JAIF súd zdôvodnil svoje rozhodnutie tým, že tieto dva bloky „nie sú nedostatočné z hľadiska bezpečnosti“ ani v opatreniach zavedených proti ťažkým haváriám podľa nových požiadaviek zavedených po havárii jadrovej elektrárne (JE) Fukušima-Daiiči v roku 2011 neboli žiadne nedostatky. JAIF uviedlo, že 230 miestnych protijadrových aktivistov podalo na okresnom súde návrh proti opätovnému spusteniu blokov v súvislosti s údajnými nedostatkami v normách seizmickej bezpečnosti na oboch blokoch.

V januári 2017 japonský orgán jadrového dozoru potvrdil, že Genkai 3 a 4 sú kompatibilné s dozornými štandardmi po Fukušime. V apríli 2017 guvernér prefektúry Saga tiež dal zelenú pre opätovné spustenie týchto dvoch blokov.

Genkai 3 a 4 majú obidva tlakovodné reaktory s výkonom 1 127 MW, ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť Kyushu Electric Power Company. Tretí blok bol odstavený na každoročnú odstávku v decembri 2010 a 4. blok v decembri 2011. Bloky sa už nereštartovali po celoštátnom odstavení jadrových reaktorov po havárii Fukušima-Daiiči.