Jordánsko plánuje jadrovú odsoľovaciu elektráreň na výrobu pitnej vody z Červeného mora

Jordánsko robí kroky smerom k zavedeniu jadrovej energie na výrobu elektriny aj pitnej vody. Plány krajiny sa spájajú s odsoľovacím zariadením, ktoré by vyrábalo sladkú vodu z Červeného mora pre hlavné mesto Ammán, uviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

0
21
more, koraly

Jordánsko nedávno využilo expertnú misiu MAAE na malé modulárne reaktory (SMR) kvôli potenciálnej výrobe elektriny a pitnej vody. Jordánsko, ktorého 75 % pokrýva púšť, má málo vodných zdrojov – a dopyt po vode stúpa, uviedla MAAE. Predpokladaná jordánska odsoľovacia elektráreň poháňaná SMR by produkovala sladkú vodu z Červeného mora, ktorá by sa dodávala štyrom miliónom obyvateľov Ammánu, rýchlo rastúcemu hlavnému mestu.

Expertná hodnotiaca misia, ktorá sa konala v sídle agentúry vo Viedni v auguste tohto roka, zahŕňala 18 expertov MAAE a troch externých expertov, ktorí hodnotili jordánske štúdie na podporu rozhodovania o nasadení SMR. Oblasti, na ktoré sa vzťahovalo preskúmanie, zahŕňali technológiu a bezpečnosť jadrovej energie, umiestnenie a udeľovanie licencií, jadrové odsoľovanie, jadrové právo a zapojenie zainteresovaných strán.

Jordánsko je jednou z rastúceho počtu krajín, ktoré prejavili záujem o SMR. Na lepšiu pomoc krajinám MAAE zriadila v roku 2021 platformu SMR na poskytovanie koordinovanej celoagentúrnej podpory vo všetkých aspektoch vývoja, zavádzania a dohľadu nad SMR.

„Záujem Jordánska v mnohých ohľadoch pomáha vysvetliť, prečo je o malé modulárne reaktory a ich aplikácie v súčasnosti taký intenzívny záujem po celom svete,“ povedal Michail Chudakov, zástupca generálneho riaditeľa MAAE a vedúci odboru jadrovej energetiky.

SMR, so zlomkom veľkosti konvenčných reaktorov, „ponúkajú nielen nižšie počiatočné náklady, ale aj väčšiu flexibilitu pre rôznych používateľov a aplikácií a majú zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní energetickej bezpečnosti, ako aj pri podpore prechodu na čistú energiu,“ povedal Chudakov.

Reaktory by mohli znížiť tlak na vodné zdroje

MAAE uviedla, že variabilný výkon a flexibilita SMR z nich robí dobrých partnerov pre nestabilné obnoviteľné zdroje, ako aj neelektrické aplikácie, ako je odsoľovanie, procesné teplo pre priemysel a výroba vodíka. Pre Jordánsko je kľúčové, že niektoré dizajny SMR nepoužívajú na chladenie vodu, na rozdiel od bežných reaktorov.

Na jedného obyvateľa má Jordánsko jedny z najmenších dostupných vodných zdrojov na svete. Krajina má relatívne mladú demografiu a tlak na jej vodné zdroje v posledných desaťročiach umocnil prílev utečencov.

Navrhovaným dlhodobým riešením je odsoľovanie morskej a brakickej vody – technika používaná v podobných situáciách inde vo svete.

Jordánsko nemá žiadne komerčné jadrové elektrárne, ale minulý rok oznámilo, že dokončilo geologické práce a určilo úroveň zásob oxidu uránu v centrálnych regiónoch krajiny, keďže presadzuje trojbodový plán rozvoja sektora jadrovej energie.

Khaled Toukan, predseda Jordánskej komisie pre atómovú energiu, povedal štátom kontrolovanej Jordan News Agency (Petra), že prieskum uránu je jedným z troch projektov jadrového programu krajiny.

Ďalšími sú Jordánsky jadrový výskumný a výcvikový reaktor, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2016, a projekt jadrovej elektrárne na výrobu elektriny a odsoľovanie morskej vody. Výskumný reaktor je viacúčelové zariadenie s tepelným výkonom 5 MW v areáli Jordánskej univerzity vedy a techniky v meste Ar Ramtha na severe Jordánska.