Fínska spoločnosť TVO posudzuje možné predĺženie prevádzky a zvýšenie výkonu v Olkiluoto

Spoločnosť Teollisuuden Voima Oyj (TVO) začala posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) pre možné predĺženie prevádzkových licencií a zvýšenie výkonu na blokov Olkiluoto-1 a -2 vo Fínsku.

0
25
olkiluoto
Fínska jadrová elektráreň Olkiluoto. Foto: TVO

TVO, vlastník a prevádzkovateľ jadrovej elektrárne Olkiluoto, uviedol, že konečné rozhodnutie o predĺžení licencie a modernizácii sa príjme po dokončení EIA – posúdení vplyvov na životné prostredie. Oba bloky majú licenciu do roku 2038.

TVO uviedla, že analyzuje možnosť predĺženia prevádzkových licencií o „najmenej 10 rokov“.  Olkiluoto-1, blok s varným reaktorom, začal komerčnú prevádzku v októbri 1979, po ktorej nasledoval blok Olkiluoto-2 v júli 1982.

TVO uviedla, že fínska potreba elektriny podľa predpovedí výrazne porastie a vo Fínsku sa zvyšuje dopyt po čistej elektrine. Spoločnosť uviedla, že jadrovú energiu možno využívať na výrobu čistej elektriny po celý rok, bez ohľadu na počasie.

Predĺženie životnosti dvoch blokov by podporilo domácu celoročnú a na počasí nezávislú výrobu elektriny, ako aj ciele Fínska a Európy v oblasti klímy, povedala Marjo Mustonenová, riaditeľka výroby elektriny v TVO.

50 miliónov eur ročne investovaných do blokov

Dva bloky boli počas svojej životnosti modernizované pri každoročnej údržbe a veľkými investíciami a zostávajú vo „výbornom prevádzkovom stave,“ uviedla TVO. Uviedla, že do týchto dvoch blokov ročne investuje približne 50 miliónov eur.

Investície umožnili aj zvýšenie výkonu oboch blokov. Pôvodne pracovali s výkonom 660 MW, teraz vyrábajú elektrinu pre národnú sieť s nominálnym výkonom 890 MW.

TVO teraz zvažuje ďalšie zvýšenie výkonu oboch blokov o 80 MW, čím sa zvýši výkon z 890 MW na približne 970 MW. To by znamenalo ročný nárast výroby o 1,2 TWh, čo je zhruba ekvivalent ročnej spotreby v malom meste.

TVO uviedla, že JE Olkiluoto pokrýva približne 30 % dopytu po elektrickej energii vo Fínsku. To zahŕňa aj Olkiluoto-3, tretí blok v lokalite, ktorý začal komerčnú prevádzku v máji 2023.

Priemyselná skupina Finnish Energy začiatkom tohto roka uviedla, že prevádzka Olkiluoto-3 a národná túžba ukončiť dovoz energie z Ruska posilnili podporu jadrovej energie vo Fínsku.