Kľúčové diagnostické komponenty prišli na stavenisko ITER

0
180
Rogovského cievka pre ITER
Rogovského cievka pre ITER

Diagnostické súčasti pre Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER), ktoré dodáva Fusion for Energy (F4E) – päť spojitých vonkajších cievok Rogowského (Continuous External Rogowski  – CER), boli dodané pre ITER v Cadarache, v južnom Francúzsku. F4E, organizácia, ktorá spravuje európsky príspevok k projektu ITER, povedala, že preberacie skúšky cievok bola dokončené 7. marca 2017.

Cievky CER majú byť umiestnené mimo vákuovej nádoby ITER, v puzdrách troch cievok prstencových polí (TF). Ich účelom je zmerať celkový elektrický prúd tečúci v plazme ITER, čo je kľúčové meranie potrebné pre ovládanie plazmy. Na rozdiel od iných bežných metód merania plazmového prúdu, metóda Rogowského pracuje s jedným senzorom, čo má za následok veľmi vysokú spoľahlivosť, a to napriek kryogénnym teplotám vo vysokom vákuu a mechanickému namáhaniu, ktorým budú TF cievky vystavené počas prevádzky.

Každá CER cievka má flexibilnú valcovú štruktúru, s dĺžkou približne 40 m a priemerom 12 mm. Cievky vyrobila francúzska spoločnosť Axon, ktorá dodala elektrické časti a španielska Sgenia, ktorá dodala mechanické diely.