List na podporu jadra v kontexte nízkouhlíkových technológií v EU

0
49

List, ktorý adresovala skupina vedcov a environmentalistov, sa týka záverov Skupiny technických expertov EÚ (TEG) pre taxonómiu, že existujú jasné dôkazy o tom, že jadrová energia významne prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy. TEG však tiež dospela k záveru, že v tomto okamihu „dôkazy o jadrovej energii sú zložité a v taxonomickom kontexte je ešte zložitejšie vyhodnotiť ich“, pokiaľ ide o potenciálne významné poškodenie iných environmentálnych cieľov. Výbor odporučil vykonať rozsiahlejšie technické práce. Celá správa TEG je na webe: „Sustainable finance: TEG final report on the EU taxonomy.“

Priamo povedané, kvôli otázkam okolo manažmentu odpadov z jadrovej energetiky, TEG neodporučilo považovať jadrovú energetiku za oblasť prispievajúcu k uhlíkovej neutralite, čo ju vylúčilo z finančných mechanizmov na dosiahnutie tohto cieľa.

Na podporu jadrovej energie vznikol list adresovaný predstaviteľom Európskej komisie, ktorého preklad vám tu ponúkane: List – Jadrová energetika v taxonómii EC