List predsedkyni EK pani Layenovej za jadrovú energiu

46 environmentálnych mimovládnych organizácií požaduje, aby bola jadrová energia lepšie uvažovaná v európskej taxonómii v mene podnebia

0
72
Prvá jadrová elektráreň, Bielorusko

Európska únia je zodpovedná za svoje emisie skleníkových plynov ako druhý spotrebiteľský trh na svete (12% globálnych emisií). Je hlavný hráč prostredníctvom svojich predpisov a štandardov, jej vplyvu na medzinárodné dopravné predpisy, ako najväčší donor na rozvojovú pomoc a ako najväčší prispievateľ k udržateľnému financovaniu. Navonok a vo svojom vnútri podporuje svoju víziu a technický prístup k zmierňovaniu a prispôsobovaniu sa zmene podnebiu.

My, ako európski občania sme Európskej únii poskytli úžasnú schopnosť prijímať opatrenia s rozhodujúcim dopadom na budúcnosť. Rozhodnutia, ktoré urobí, pokiaľ ide o energetický prechod, budú rozhodujúce pre nasledujúce desaťročia a ovplyvnia milióny.

Ak sa nám nepodarí vhodne zahrnúť jadrovú energiu, my, ako členovia Európskej únie budeme musieť niesť zodpovednosť za podporu stratégie, ktorá je zjavne nedostatočná na dekarbonizáciu našich ekonomík, a tým na ochranu podnebia a populácie.

Prečítajte si celý list v pdf.