List predsedu SNUS na podporu vzdelávania v jadre

0
74

Ak máme skutočný záujem o rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku, o kvalitnú, bezpečnú, efektívnu a dlhodobú prevádzku jadrových zariadení a ich rozvoj, nevyhnutná je adekvátna pripravenosť ľudských zdrojov s kvalitným univerzitným vzdelaním.

SNUS sa prostredníctvom listu predsedu obrátilo na ministerstvo hospodárstva a ministerstvo školstva so žiadosťou o podporu a súčinnosť v tejto snahe.

List si môžete stiahnuť a prečítať v pdf.