Londýn: Podpora pre jadrovú energiu ostáva stabilná

0
61

Prieskum vlády Spojeného kráľovstva, aký je postoj verejnosti k rôznym zdrojom energie, ukázal, že podpora jadrovej energetiky zostala pomerne stabilná, pričom 35% opýtaných ju schvaľuje a 21% je proti, uviedlo ministerstvo pre podnikanie, energetiku a priemyselnú stratégiu vo vyhlásení z 3. augusta 2017.

Tí, ktorí dosiahli ročný príjem domácnosti vo výške 50 000 libier alebo viac (46%), muži (45%), osoby staršie ako 65 rokov (43%) a osoby so sociálnym stupňom AB (42%) s najväčšou pravdepodobnosťou podporili využívanie jadrovej energie. Štyria z desiatich (41%) uviedli, že ani nepodporujú, ani neodmietajú využívanie jadrovej energie.

Pokiaľ ide o otázku rádioaktívneho odpadu, 15% uviedlo, že vedia veľa alebo dosť o spôsobe, akým Spojené kráľovstvo spravuje rádioaktívny odpad, zatiaľ čo 85% toho nevie veľmi veľa alebo nevie vôbec nič. Tieto výsledky sú v súlade s predchádzajúcimi prieskumami. Viac ako štyria z desiatich ľudí tvrdili, že majú určité znalosti o geologických zariadeniach na ukladanie odpadu.

Okrem toho máme ešte ďalšiu správu z ostrovov. Britská Národná akadémia jadrových zručností (NSAN) otvorila dva kurzy kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre jadrový priemysel s cieľom pomôcť jadrovým spoločnostiam trénovať svojich zamestnancov pri riešení narastajúcich kybernetických hrozieb a narušenia bezpečnosti informácií. NSAN uviedla, že kurzy boli vyvinuté s príspevkom od jadrových organizácií. Pokrývajú kybernetickú a informačnú bezpečnosť z perspektívy jednotlivých zamestnancov, účinné stratégie a systémy riadenia informačnej bezpečnosti a právne a dozorné požiadavky.