Spomienka na Miroslava Silného

0
136
Miroslav Silný

Dňa 21. 7. 2017 zomrel dlhoročný člen SNUS Ing. Miroslav Silný (82†). Bol neprehliadnuteľný. Svojou vysokou štíhlou postavou, nádherne šedivými vlasmi, sviežou chôdzou i intelektom. Býval som jeho dvorným šoférom na Valné zhromaždenia SNUS do Častej. Pristupoval do auta, kde sa už na zadných sedadlách tlačili traja doktorandi, na rohu Račianskej a Kominárskej. Sadol a už som mal na neho pripravených pár otázok na začiatky jadrovej energetiky na Slovensku (začínal ako väčšina veteránov ešte na A-čku) alebo aj na časy, keď sám ešte chodil na fakultu.

Zo všetkých jeho farbistých príbehov vyberám legendu o prof. Júliovi Krempaskom (86). Keď som sa mu pochválil, že sa mi pána profesora podarilo nahovoriť na popularizačnú prednášku o vesmíre a multivesmíre a že som obdivoval ako odborne, ľudsky a pútavo dokázal prednášať a že tento dar má snáď od pána Boha, tak sa len usmial a povedal nám o jeho asi prvej prednáške, ktorú absolvoval ešte snáď ako diplomant.

Na celej STU, ba v celej Bratislave prednášal fyziku profesor Dionýz Ilkovič. Obrovská osobnosť i vedecká kapacita. Ilkovičova rovnica je dodnes jeden z najvýraznejších výstupov slovenskej fyziky. Ale aj profesor Ilkovič bol len človekom a nečakane ochorel. Stihol ešte poveriť svojho diplomanta Julka Krempaského, aby 2 týždne prednášal za neho. No a mladý si sadol nad knižky a pripravoval si prednášky, čo mu sily stačili. V daný čas prišiel do auly STU na Mýtnej. Bez papiera, kriedy starostlivo zastrúhané. Na rozdiel od pána prof. Ilkoviča rozprával nahlas a peknou slovenčinou. Bol skoro rovnako starý ako my, hovoril jednoducho našim jazykom a my sme zrazu všetkému porozumeli. Tak sme sa nakoniec všetci postavili a spontánne mu zatlieskali. A on sa poďakoval a rýchlo sa rozlúčil – možno aby sme si nevšimli slzu dojatia…

Rozmýšľal som potom dlho, či náhodou tento potlesk Mira Silného a jeho spolužiakov z prvého ročníka na fakulte nebol tým „božským bozkom“ na čelo budúceho vynikajúceho pedagóga. Lebo, kto raz zažije takýto potlesk, nikdy už nechce ísť pod svoju úroveň… Ale možno táto príhoda ovplyvnila aj Mira, pretože rád a pravidelne chodieval na odborné prednášky po celej Bratislave. Možno aj on v ten správny okamih pochopil, že každá dobrá prednáška je niečo úžasné.

Mira už asi na ďalšie Valné zhromaždenie SNUS neodveziem, ale ak existujú na onom svete prednášky, budem vedieť, kde ho mám hľadať.