V roku 2017 bolo vo svetovej energetike o 26 TWh viac elektrickej energie z jadra. Dôvod? Nové jadrové kapacity.  V celosvetovom energetickom mixe pribudla jadrová výroba podobná slovenským podmienkam, keďže u nás sa každoročne vyrobí okolo 28-30 TWh.

Podľa predbežných odhadov Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) tvorila výroba z jadra desať percent z celkovej výroby elektrickej energie – asi 2500 TWh – a vzrástla o 3% oproti roku 2016.

Svoj podiel na vzraste jadra má aj Japonsko, ktoré obnovilo prevádzku reaktorov po havárii Fukušima-Daiiči, spôsobenej zemetrasením a prílivovou vlnou. Napriek tomu prírastok jadrovej kapacity v celosvetovom meradle ledva prekročil kapacity odstavených atómiek v roku 2017.

Svetová spotreba elektrickej energie vzrástla o 3,1%, čo je výrazne viac ako celkové zvýšenie dopytu po energii. Čína a India spoločne predstavovali 70% tohto rastu.

Globálny dopyt po energii sa zvýšili o 2,1% v roku 2017, viac ako dvojnásobok tempa rastu v roku 2016, a dosiahol 14 050 miliónov ton ropného ekvivalentu (Mtoe) v porovnaní s 10 035 Mtoe v roku 2000.

Fosílne palivá pokryli viac ako 70% rastu dopytu po energii, zatiaľ čo dopyt po zemnom plyne rástol najviac a dosiahol rekordný podiel 22% celkovej spotreby energie. Obnoviteľné zdroje tiež výrazne rástli a pokryli približne štvrtinu celosvetového rastu dopytu po energii, zatiaľ čo jadro pokrylo zvyšok rastu.

Celkový podiel fosílnych palív na globálnom dopyte po energii v roku 2017 zostal na úrovni 81%, čo je úroveň, ktorá zostala stabilná viac ako tri desaťročia napriek silnému rastu obnoviteľných zdrojov energie.