Sealer
foto: http://www.leadcold.com/sealer.html

Holandská spoločnosť NRG a švédska LeadCold začali viacročnú spoluprácu na bezpečnostnej analýze malého modulárneho reaktora „Sealer“ chladeného olovom, ktorý navrhla LeadCold pre nasadenie v odľahlých arktických regiónoch ako je napríklad severná Kanada.

NRG, ktorá prevádzkuje reaktor s vysokým tokom v meste Petten v Holandsku, uviedla, že obe spoločnosti budú porovnávať svoje nezávislé analýzy. NRG tiež zamýšľa použiť pokročilé 3D simulačné techniky na potvrdenie uskutočniteľnosti určitých bezpečnostných prvkov dizajnu, ktoré nemožno vyhodnotiť pomocou bežných simulačných techník.

Z dlhodobého hľadiska chce spoločnosť LeadCold postaviť elektricky ohrievaný model svojho reaktora. To by malo umožniť dodatočné experimentálne overenie tak bezpečnostných prvkov pokročilej konštrukcie, ako aj simulačných techník uplatňovaných NRG.

Janne Wallenius, výkonný riaditeľ spoločnosti LeadCold, uviedol, že zdokonalené simulačné techniky spoločnosti NRG by mali potvrdiť správne fungovanie bezpečnostných prvkov reaktora a pomôcť presvedčiť bezpečnostné úrady o správnosti prístupu LeadCold.