Požiar v černobyľskej oblasti trvalo dostať pod kontrolu 10 dní. Zdroj foto: insta/Oksana Parafeniuk - Greenpeace

Nedávne požiare v zakázanej zóne v blízkosti jadrovej elektrárne v Černobyle na Ukrajine neviedli k nebezpečnému zvýšeniu rádioaktívnych častíc vo vzduchu, uviedla 24. apríla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Zvýšenie úrovne žiarenia namerané v krajine bolo podľa nich veľmi malé a nepredstavuje žiadne riziko pre ľudské zdravie.

Základom pre toto vyhlásenie bola analýza údajov od Štátneho inšpektorátu jadrového dozoru Ukrajiny (SNRIU), ktorý zodpovedne poskytoval pravidelné informácie o aprílovom požiari prostredníctvom zabezpečenej webovej stránky MAAE, kde si členské štáty môžu vymieňať informácie.

„Okrem toho tieto úrovne žiarenia významne klesajú so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od miesta požiaru,“ uviedla Elena Buglová, vedúca incidentového a pohotovostného centra MAAE (IEC), ktorá je v úzkom kontakte s ukrajinskými orgánmi od vypuknutia požiaru začiatkom apríla.

Ukrajinské orgány majú v celej krajine i okolí odstavenej Černobyľskej jadrovej elektrárne sieť radiačných monitorovacích staníc. Ukrajinský jadrový inšpektorát SNRIU poskytol Medzinárodnej agentúre MAAE aktualizované údaje o meraniach úrovní žiarenia vo vzduchu 14., 17., 20. aj 22. apríla.

Spaľovanie lúk, pasienkov a strniska viedlo k miernemu zvýšeniu žiarenia v dôsledku uvoľnenia rádionuklidov prenesených z pôdy kontaminovanej pri havárii v roku 1986. Koncentrácia rádioaktívnych materiálov vo vzduchu však zostala pod ukrajinskými normami žiarenia a nepredstavuje žiadne riziko pre ľudské zdravie, uviedol SNRIU.