Až tretina mladých Rakúšanov podporuje jadrovú energiu

Odporcovia jadrovej energie sú v Rakúsku v jednoznačnej prevahe, hoci tretina mužov vo veku 16 až 29 rokov je za jadro. Až 29 % z nich by v referende hlasovalo skôr za jadrovú energiu.

0
192

Z čerstvého prieskumu Ústavu pre výskum trhu v Linzi, ktorú vypracoval na objednávku protijadrového združenia Atomstopp pri príležitosti výročia černobyľskej havárie, vyplýva, že u našich susedov sú štyria z piatich opýtaných proti jadrovej energii, šestnásť percent je za jadro a päť percent respondentov sa nevedelo alebo nechcelo vyjadriť. Hoci patria k nízkouhlíkovým zdrojom energie, jadrové elektrárne na najväčší odpor narážajú u Rakúšanov vo veku od 50 do 59 rokov. Prekvapilo však zistenie, že medzi mladými mužmi od 16 do 29 rokov by sa každý tretí priklonil na stranu jadrovej energetiky. Medzi rovnako starými ženami by za jadro hlasovala len každá ôsma.

Prieskumu prebiehal od 3. do 23. marca 2020 na reprezentatívnej vzorke 892 Rakúšanov vo veku od 16 rokov. Opýtaní boli rozdelení do dvoch vekových skupín (16 až 29 rokov – mladšia generácia, 30 až 70 rokov – staršia generácia).

Medzigeneračné rozdiely

Rozdiel medzi generáciami sa prejavil vo viacerých tvrdeniach. Spolu 71 % opýtaných si želá, aby boli staré reaktory čo najskôr odstránené zo siete, no túto zhodu našli iba s 59 % ľudí zo skupiny 16 až 29-ročných. Podobné rozdiely sa zistili aj vo výrokoch o zneškodňovaní alebo skladovaní jadrového odpadu.

Iba 28 % sa cíti dobre informovaných o jadrovej energii, o jadrovej fúzii a nových generácií jadrových reaktorov je to 21, resp. 15 %. Naopak až dve tretiny Rakúšanov sú dobre informované o „klasických“ ekologických zdrojoch elektrickej energie, ako sú vodná, veterná a solárna energia.

Postupná zmena v zmýšľaní je viditeľná. Začala sa prejavovať napríklad pri otázkach týkajúcich sa zmeny klímy. Traja z desiatich respondentov považovali zmenu klímy za menej dôležitú, pričom až tri štvrtiny Rakúšanov priznali tejto otázke najvyššiu prioritu. Podľa 58 % obyvateľstva by sa mali prijať rozhodujúce opatrenia v nasledujúcich piatich rokoch, 23 % si myslí, že v nasledujúcich desiatich rokoch. Každý desiaty považuje za dostatočné prijímať opatrenia v horizonte dvadsiatich rokov. Zvyšok nevníma potrebu prijímať nejaké opatrenia.

Osobné obmedzenia v záujme ochrany klímy by akceptovalo 76 % Rakúšanov, 15 %„skôr nie“, 6 % „určite nie“. Solidárnejšie sa v tomto smere stali ženy, z ktorých len 16, resp. 12 % sa zdráhalo prispôsobiť svoj životný štýl ochrane prostredia, pričom u mladých mužov to bolo až 32 a u starších 28 %.

Protijadroví alarmisti už bijú na poplach

Rakúsko je už roky známe svojimi protijadrovými postojmi. Reakcia na spomenuté výsledky na seba nenechala dlho čakať. Program Nuclear Stop zaznamenal „vážny alarmujúci trend – najmä medzi mladými mužmi“. „Dnešná generácia Fridays for Future je do veľkej miery nekritická voči využívaniu jadrovej energie v záujme ochrany klímy,“ uviedli protijadroví aktivisti Gabriele Schweiger a Roland Egger z hornorakúskej organizácie AtomStopp.

Protijadrovú demagógiu chcú aktivisti adresnejšie rozšíriť aj na skupinu mladých Rakúšanov. V rozpore s názorom odborníkov Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC) ich plánujú presvedčiť, že „jadrová energia neponúka udržateľné riešenie, je príliš nebezpečná, príliš pomalá a príliš drahá“.

Detailné výsledky prieskumu (.pdf) v nemčine