Michael Shellenberger: Odstavovanie „jadroviek“ zvyšuje ceny elektriny a ohrozuje stabilitu siete

Zakladateľ a prezident Environmental Progress Michael D. Shellenberger predložil Výboru pre energetiku a prírodné zdroje Senátu Spojených štátov na vypočutie svoje poznatky s cieľom preskúmať spoľahlivosť, odolnosť a cenovú dostupnosť dodávok elektriny v Spojených štátoch uprostred meniacej sa skladby energetických zdrojov a extrémnych poveternostných podmienok. Toto je oficiálne písomné svedectvo.

0
173
Michael Shellenberger
Michael Shellenberger. Foto: Bret Hartman / TED

Pre celú výpoveď Michaela Shellenbergera pred Senátom Spojených štátov amerických, kliknite sem.

Som vďačný výboru za pozvanie za účelom podania môjho svedectva a za vašu ochotu vypočuť si niekoho, kto nie je ani prevádzkovateľom siete, ani účastníkom energetického odvetvia, ale niekoho, koho perspektívu formovali dve desaťročia výskumu, písania a konania motivovaného obavami o potrebu nevyhnutného zlepšenia spoľahlivosti, cenovej dostupnosti a environmentálnej udržateľnosti dodávok elektrickej energie.

Kongres bral vážne otázky týkajúce sa bezpečnosti dodávok elektrickej energie v Amerike ešte predtým, ako viac ako tucet štátov zaznamenalo minulý mesiac nedostatok energie, no tieto udalosti robia toto vypočutie ešte naliehavejším. V rokoch 2012, 2017 a 2021 Národné akadémie vedy a techniky uverejnili tri samostatné správy o hrozbách pre sieť, odolnosť a o budúcnosti elektrickej energie. Akadémie vo svojej správe z roku 2017 varovali, že elektrické siete v USA sú čoraz „zložitejšie a zraniteľnejšie“, nakoľko sa často nedá odpovedať na otázku, kto je zodpovedný za plánovanie, rozvoj a zabezpečenie ich integrity.

V nedávnych trendoch medzitým mnohí odborníci vidia nevyhnutný prechod od uhoľných a jadrových elektrární smerom k variabilným obnoviteľným zdrojom energie so zálohou na báze zemného plynu, ktorý vie pružne zareagovať na prípadné výpadky. Cena solárnych panelov a veterných turbín klesla od roku 2011 o 75 %, respektíve o 25 %. Americký úrad pre energetické informácie odhaduje, že obnoviteľné zdroje energie budú v Spojených štátoch do roku 2050 väčším zdrojom elektrickej energie ako zemný plyn.

Udalosti v polovici februára v strede krajiny, vrátane Texasu a minulé leto v Kalifornii však naznačujú, že pokusy nahradiť jadrové elektrárne premenlivými obnoviteľnými zdrojmi energie by mohli spôsobiť, že elektrické siete budú menej odolné. Zatiaľ čo zdroje energie vo všetkých kategóriách v polovici februára zlyhali, nezlyhali všetky rovnako. V Texase, v priebehu štyroch dní odľahčovania záťaže počas chladného obdobia, boli faktory využitia pre jadrovú energiu, zemný plyn, uhlie a vietor 79 %, 55 %, 58 % a 14 %.

Jadrové elektrárne patria medzi najspoľahlivejšie komponenty amerických rozvodných sietí. Fungujú ako národná flotila s 94 % ročnou kapacitou využiteľnosti vďaka úzkej spolupráci pri operáciách výmeny paliva, ktoré vo väčšine zariadení sotva prerušujú osemnásťmesačnú nepretržitú prevádzkyschopnosť. Stabilizácia požadovaná od jadrových elektrární, najprv ako reakcia na 11. september a potom ako reakcia na haváriu Fukušima Daiči v roku 2011, ešte viac zabezpečila ich príspevok k spoľahlivosti, odolnosti a dostupnosti.

Jadrová elektráreň
Jadrové elektrárne patria medzi najspoľahlivejšie komponenty amerických rozvodných sietí.

Aj keby boli všetky veterné turbíny v Texase uspôsobené na zimnú prevádzku, je nepravdepodobné, že by významne prispeli k dodávke elektrickej energie, pretože rýchlosť vetra v chladných obdobiach je dosť nízka. A zatiaľ čo veterné turbíny severne od Texasu fungovali viac-menej podľa plánu, počas chladného obdobia produkovali pre svoje siete veľmi málo energie.

Jedným z dôvodov nedostatočného zásobovania elektrickou energiou v rámci Kalifornie v auguste minulého roka bolo, že štátne regulačné orgány zatvorili štátne elektrárne. „Ľudia sa čudujú, ako sme sa dostali cez vlnu horúčav v roku 2006,“ povedal vtedy generálny riaditeľ kalifornského prevádzkovateľa rozvodnej siete CAISO. „Odpoveďou je, že v roku 2006 bolo oveľa viac výrobných kapacít ako v roku 2020… Mali sme San Onofre (jadrovú elektráreň) s výkonom 2200 MW a niekoľko ďalších elektrární, spolu tisíce megawattov, ktoré tam dnes nie sú.“ Väčšinou ju nahradila elektrická energia zo zemného plynu, čo zvýšilo náklady na výrobu elektrickej energie o 350 miliónov amerických dolárov.

Čisté emisie skleníkových plynov v USA v porovnaní s medzinárodnými záväzkami
Čisté emisie skleníkových plynov v USA v porovnaní s medzinárodnými záväzkami. Zdroj: Climatedeck

Cenová dostupnosť a udržateľnosť: Ponaučenia z celého sveta

Kalifornia ponúka relevantný obraz o vplyvoch výrazne sa rozširujúcej závislosti od obnoviteľných zdrojov energie a zároveň zníženia závislosti od jadrovej energie. V roku 2011 vyrábala 13,5 % svojej elektrickej energie zo všetkých ostatných okrem hydro-energetických obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2020 z nich vyrobila už 39 %. Maloobchodné ceny elektrickej energie v Kalifornii vzrástli v rokoch 2011 až 2020 osemkrát rýchlejšie ako bol celonárodný priemer. V súčasnosti platia kalifornské domácnosti o 55 % viac za kilowatthodinu elektrickej energie ako je celoštátny priemer.

Vplyv nestálych obnoviteľných zdrojov na ceny elektrickej energie možno pozorovať vo viac ako dvoch desiatkach štátov, ktoré mali zavedené mandáty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. „Kumulatívne spotrebitelia v dvadsiatich deviatich skúmaných štátoch zaplatili za elektrinu o 125,2 miliardy dolárov viac, ako by boli platili v prípade neexistencie tejto politiky,“ napísali autori správy z Univerzity v Chicagu.

Zoberme si FrancúzskoNemecko, kde porovnávame dve veľké ekonomiky (šiestu a štvrtú najväčšiu), ktoré sú geograficky veľmi blízko a na podobne vysokej úrovni hospodárskeho rozvoja. Francúzsko vynakladá o niečo viac ako polovicu za kilowatthodinu elektrickej energie, ktorá produkuje jednu desatinu emisií uhlíka nemeckej elektrickej energie. Od roku 2007, ceny elektrickej energie v Nemecku vzrástli za 15 rokov o 50 %. V roku 2019 boli nemecké ceny elektrickej energie o 45% vyššie ako je európsky priemer.

V štúdii uverejnenej koncom roka 2019 sa zistilo, že postupné vyraďovanie jadrových zdrojov v Nemecku stojí jeho občanov 12 miliárd dolárov ročne. Výskumníci navyše vypočítali, že v rokoch 2011 až 2014 zomrelo na chlad 1 280 ľudí v dôsledku cenovo nedostupnej elektrickej energie.

Požiadavky na pôdu pre priemyselné projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov sú pritom o dva rády väčšie ako požiadavky jadrových elektrární a elektrární na zemný plyn. Priemyselné solárne a veterné projekty si vyžadujú 300 až 400-krát viac pôdy ako jadrové elektrárne.

Ak by sa Spojené štáty pokúsili vyrábať všetku energiu, ktorú využívajú s obnoviteľnými zdrojmi energie, podľa najlepšej dostupnej štúdie popredného energetického analytika a poradcu Billa Gatesa by bolo potrebných 25 až 50 % ich pôdy. Naproti tomu dnešný energetický systém vyžaduje len 0,5 % pôdy v Spojených štátoch.

Náklady na udržanie spoľahlivosti s premenlivými obnoviteľnými energiami

Hoci prechod z niklovo-kadmiových na lítium-iónové batérie umožnil šírenie mobilných telefónov, notebookov a iných elektrických spotrebičov, neumožnil a ani neumožní lacné skladovanie elektrickej energie v sieti. Jedno z najväčších skladovacích centier na báze lítiových batérií na svete je v Escondido v Kalifornii. Ale aj to dokáže skladovať dostatok energie len pre asi dvadsaťštyri tisíc amerických domácností na štyri hodiny.

Skladovanie rozhodne nerieši problém dlhodobej, sezónnej variability. Napríklad Nemecko dokázalo zvládnuť sezónne výkyvy z prerušovaných obnoviteľných zdrojov energie len udržiavaním veľkého a rozmanitého parku uhoľných elektrární, elektrární na zemný plyn a jadrových elektrární.

Štúdia skupiny vedcov v oblasti klímy a energetiky zistila, že ak vezmeme do úvahy počasie na celom kontinente a sezónne výkyvy, na to, aby boli Spojené štáty poháňané slnečnou a veternou energiou a zároveň by používali batérie na zaistenie spoľahlivej energie, požadované skladovanie v batériách by zvýšilo náklady na viac ako 23 triliónov dolárov.

Kalifornia je svetovým lídrom, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie a má veľkú sieť priehrad, ale nepremenila ich na batérie. Bez rozsiahlych spôsobov zálohovania slnečnej energie musela Kalifornia blokovať elektrinu zo solárnych fariem pri extrémne slnečnom počasí, a zaplatiť susedným štátom, aby ju prevzali a zabránili tak pridávaniu veľkého množstvo energie do siete počas výrobnej špičky.

Odstavovanie jadrových elektrární ohrozuje spoľahlivosť, cenovú dostupnosť a udržateľnosť

Predčasné odstavenie jadrových elektrární ohrozuje spoľahlivosť, odolnosť, cenovú dostupnosť, ako aj zníženie emisií skleníkových plynov v Amerike. Bez štátnych alebo federálnych opatrení, do roku 2025 USA odstavia dvanásť jadrových reaktorov, ktoré predstavujú 10,5 GW vysoko spoľahlivej, nízko nákladovej a nízko uhlíkovej energie.

Reštrukturalizované veľkoobchodné trhy s elektrickou energiou, nízke ceny zemného plynu a dotovaná variabilná obnoviteľná energia oslabili ekonomiku jadrových elektrární vrátane tých, ktoré zabránili rozsiahlejším výpadkom elektrickej energie počas nedávneho chladného obdobia.

USA by mohli dosiahnuť vyššiu úroveň odolnosti, spoľahlivosti, cenovej dostupnosti a udržateľnosti tým, že prehodnotia, či sú jadrové elektrárne skutočne také neatraktívne a veľkoobchodné trhy skutočne také efektívne.

Zatiaľ čo štáty určujú značné množstvo politiky v oblasti elektrickej energie, Senát môže zohrávať konštruktívnu úlohu pri udržiavaní spoľahlivosti, odolnosti, cenovej dostupnosti, ako aj rozmanitosti a udržateľnosti našej siete tým, že teraz podnikne politické kroky na udržanie prevádzky jadrových elektrární, ktoré boli v posledných rokoch rozhodujúce pre zabránenie výpadkom elektrickej energie.

Ešte raz vám ďakujem za príležitosť vystúpiť.