Mochovce

Na jadrovom bloku Mochovce-3, ktorý je vo výstavbe na Slovensku, boli dokončené rozšírené hydraulické funkčné skúšky, čo pripravilo pôdu pre zavážanie paliva, povedal prevádzkovateľ jadrových elektrární (JE), elektrárenská spoločnosť Slovenské elektrárne.

Spoločnosť uviedla, že tzv. horúce skúšky sa rozšírili, aby sa vyriešili problémy, ktoré sa objavili počas počiatočných horúcich skúšok. Rozšírené skúšky zahŕňali kontrolu reaktora a ďalších komponentov primárneho okruhu. Samotný reaktor bol demontovaný a znovu zmontovaný, aby bolo možné skontrolovať jeho vnútorné štruktúry.

Spoločnosť uviedla, že neočakáva významný vplyv rozšírených testov na harmonogram a rozpočet.

V apríli Slovenské elektrárne uviedli, že oneskorenie bude mať vplyv na celkový rozpočet na dokončenie 3. a 4. bloku, pričom odhadované zvýšenie nákladov bude 270 miliónov €, čo predstavuje zvýšenie celkových nákladov o 5%. Celkové náklady sa v minulom roku odhadovali na 5,4 miliardy €. Slovenské Elektrárne uviedli, že zvýšenie rozpočtu bude pokrývať ich majoritný akcionár Slovak Power Holding.

Presný dátum uvedenia bloku Mochovce-3 do prevádzky bude závisieť od licenčného procesu, uviedli Slovenské Elektrárne.

Mochovce-3, prvý z dvoch nových blokov VVER s výkonom 440 MW, ktoré sa stavajú na strednom Slovensku, mali byť v komerčnej prevádzke v druhom štvrťroku tohto roka.

Výstavba blokov Mochovce-3 a -4 sa začala v januári 1987, ale práce boli zastavené v roku 1991 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a neobnovili sa až do novembra 2008. V predchádzajúcom harmonograme sa počítalo s komerčnou prevádzkou 3. bloku na konci roku 2018 a 4. bloku na konci roku 2019.

Slovensko má štyri komerčné jadrové bloky, dva v Bohuniciach a dva v Mochovciach, ktoré dodávajú približne 55% elektriny na Slovensku.