Musí existovať efektívna komunikácia s verejnosťou. Najmä počas havarijnej situácie

0
70

Členské štáty Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) musia mať zavedené národné opatrenia na efektívnu komunikáciu s verejnosťou počas jadrovej a rádiologickej havarijnej situácie, konštatovalo sympózium o komunikácii v prípade jadrových a rádiologických havárií.

Sympózium, uskutočnené v ​​októbri 2018, ktorého zhrnutie bolo uverejnené online, zdôraznilo dôležitú úlohu, ktorú agentúra zohráva pri podpore verejnej komunikácie pri jadrových a rádiologických núdzových situáciách a uviedlo, že členské štáty by mali požadovať školenia a workshopy MAAE o verejnej komunikácii v núdzových situáciách.

MAAE by mala dokončiť vypracovanie príručky o jadrovej komunikácii čo najskôr a pomáhať členským štátom pri realizácii workshopov, školení a cvičení.

Zrozumiteľne formulované podkladové materiály by mali pripravovať komunikátori a vedci, najmä radiační experti. Tieto materiály by sa mali preložiť do všetkých relevantných jazykov.

„Pri vytváraní núdzových komunikačných správ je potrebná úzka spolupráca medzi vedcami a verejnými komunikátormi.“

Sú potrebné odborné semináre o jadrových otázkach pre novinárov, najmä tých, ktorí nie sú na to špecializovaní a prinášajú všeobecné informácie verejného záujmu. Začlenenie novinárov do havarijnej pripravenosti a odozvy by mohlo byť podporované, uzatvára sympózium.