Shin Kori, Juhokórejský jadrový dozor schvaľuje štart bloku Shin-Kori-4
Photo: Korea Shin-Kori NPP

Začalo sa zavážanie 241 palivových kaziet na 4. bloku JE Shin-Kori v Busane, s očakávaným dokončením do konca tohto mesiaca.

Prevádzkovateľ JE, spoločnosť Korea Hydro & Nuclear Power, dcérska spoločnosť štátnej Korea Electric Power Corporation, uviedol, že komerčná prevádzka je naplánovaná na september, sedem mesiacov od spustenie bloku.

Tento mesiac juhokórejská Komisia jadrovej bezpečnosti a ochrany schválila štart domáceho tlakovodného reaktora (PWR) APR-1400 s výkonom 1340 MW, ktorý bol vo výstavbe od augusta 2009.

Blok mal pôvodne vstúpiť do komerčnej prevádzky v roku 2018. Jeho výstavba sa však niekoľkokrát oneskorila z dôvodu prehodnotenia seizmickej bezpečnosti, zmeny v dizajne a rozhodnutia z roku 2017, ktorým vláda pozastavila výstavbu nových JE kvôli navrhovanej stratégii ich vyraďovania. Pozastavenie bolo neskôr zrušené z dôvodu verejnej opozície.

Na JE Shin-Kori sú v komerčnej prevádzke tri bloky. Bloky 1 a 2 sú PWR typu OPR-1000 s výkonom 996 MW, zatiaľ čo 3. blok je typu APR-1400. Ďalšie tri bloky, Shin-Kori-4, -5 a -6, sú vo výstavbe, všetky dizajnu APR-1400.