Náklady na SMR sú vyššie ako na veľké jadrové bloky, ale nižšie než na pobrežné veterné parky

0
177
SMR

Odhadované prvotné náklady na elektrickú energiu z generického malého modulárneho reaktora (SMR) nasadeného v Spojenom kráľovstve (UK) po roku 2030 sú o 30% vyššie ako odhad vlády pre uvedenie veľkých jadrových blokov do prevádzky, ale o 7% nižšie ako veterná energia na mori a v intervale od 16% nižšie do 3% vyššie ako plynové turbíny s kombinovaným cyklom, uvádza sa v najnovšej štúdii.

Pre integrované tlakovodné SMR sú okamžité kapitálové náklady vyššie ako v prípade veľkých jadrových elektrární v dôsledku prémií za prvotné náklady a poklesu úspor z veľkosti. V prípade iných návrhov SMR nie sú odhady nákladov dostatočne podrobné pre realistické porovnania.

Štúdia, ktorú vypracovala poradenská spoločnosť Atkins pre Ministerstvo pre podnikanie, energetiku a priemyselnú stratégiu, uviedla, že existuje „veľká neistota v súvislosti s ekonomikou“ SMR.

Autori uviedli, že takéto reaktory by mali byť schopné znížiť náklady rýchlejšie ako veľké bloky, pretože by mohli byť postavené a uvedené do prevádzky za kratší čas.

Znižovanie nákladov v prípade SMR je citlivé na niekoľko predpokladov, vrátane miery ich nasadenia v UK, zmeny prístupu dozorných orgánov k dôslednému postupnému schvaľovaniu dizajnov jedného po druhom a rozvoja globálneho trhu pre SMR, na ktorom UK dosahuje podiel 10%.

SMR majú potenciál vytvoriť širšie ekonomické výhody pre UK, uviedla štúdia. V rokoch 2017 až 2040 by očakávaný čistý vplyv – účtovanie priamych výdavkov reťazca dodávateľov a spotrebiteľských výdavkov – mohol byť približne 1,7 miliardy GBP (1,9 miliardy €), vrátane dane vo výške 0,6 miliardy GBP a priemernej zamestnanosti, 800 pracovných miest ročne.