Zdroje energie s nízkym obsahom uhlíka, vrátane jadrových elektrární, zdvojnásobia svoj podiel v energetickom mixe na 40% v roku 2040 podľa „scenára udržateľného rozvoja“ vo Svetovom energetickom výhľade IEA.

Tento scenár je prvýkrát zahrnutý do výročnej správy. Navrhuje, aby sa výroba elektrickej energie úplne dekarbonizovala, pričom v roku 2040 sa bude vychádzať z výroby energie z obnoviteľných zdrojov (viac ako 60%), jadrovej energie (15%) a príspevku technológie so zachytávaním a ukladaním uhlíka (6%), ktorá má tiež významnú úlohu pri znižovaní emisií z priemyslu.

Elektrické automobily sa rýchlo dostávajú do hlavného prúdu, ale zníženie emisií uhlíka v sektore dopravy si vyžaduje aj oveľa prísnejšie opatrenia v oblasti účinnosti, najmä v oblasti cestnej nákladnej dopravy. IEA uviedla, že scenár zvažuje, čo by bolo potrebné na splnenie viacerých prioritných cieľov. Hlavným cieľom je skoré dosiahnutie vrcholu emisií CO2 a ich následný rýchly pokles v súlade s Parížskou klimatickou dohodou.