Nová klimatická správa IPCC: červený alarm pre ľudstvo

0
156
IPCC report 2021
Správa IPCC 2021

Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) dnes vydal svoju najnovšiu komplexnú správu o stave globálnej vedy o klíme – len šiestu vo viac ako 30-ročnej histórii tohto orgánu. A je hrozivá – píše sa v nej o červenom poplachu pre ľudstvo

Ak  sa chcete dozvedieť viac o klimatických zmenách, ich hrozbách a o tom ako na ne musíme reagovať – a nechce sa vám prechádzať dlhou vedeckou správou – tu je päť kľúčových poznatkov zo správy IPCC:

1. Posledné desaťročie bolo teplejšie než akékoľvek obdobie za 125 000 rokov

A nielen to. Atmosférický CO₂ je na vrchole za posledné dva milióny rokov. Emisie zo spotreby fosílnych palív spolu s emisiami metánu a oxidu dusného (tiež skleníkové plyny) z poľnohospodárskej činnosti sa dostali na rekordnú úroveň za minimálne posledných 800 000 rokov.

Skleníkové plyny zvýšili priemernú globálnu teplotu o približne 1,1°C nad priemer z konca 19. storočia. V skutočnosti už ľudia vypustili do atmosféry toľko skleníkových plynov, koľko je potrebné  na zahriatie planéty o 1,5°C, ale chladiaci účinok znečistenia jemnými časticami z fosílnych palív ho zatiaľ tlmí.

Odhaduje sa, že kombinovaný príspevok prírodných faktorov, akými sú slnko a sopky, ku globálnemu otepľovaniu sa blíži k nule.

2. Vedci môžu teraz prepojiť konkrétne poveternostné udalosti s klimatickými zmenami spôsobenými ľuďmi

Nie vždy to tak bolo. Napríklad pred 20 rokmi bolo prakticky nemožné pripísať konkrétnu búrku alebo nárast teploty na vrub otepľujúcej sa atmosféry. Od predchádzajúcej mega správy IPCC vydanej v roku 2013 však v oblasti vedy o klíme toho udialo veľmi veľa.

Žiadna oblasť nemá väčšiu odozvu ako schopnosť analyzovať extrémne udalosti v reálnom čase a určiť, akú úlohu pritom zohrávajú klimatické zmeny. Smrteľná vlna horúčav, ktorá v júni zachvátila západné pobrežie Severnej Ameriky, poskytla zistiteľné dôkazy o ľudskej zodpovednosti – a prišli rýchlo. Medzinárodná výskumná skupina World Weather Attribution potrebovala len niekoľko dní po prejdení horúčav, aby prišla k záveru, že mimoriadne teploty by boli bez zmeny klímy „prakticky nemožné“.

3. Vedci zúžili odhadovaný rozsah toho, ako teploty reagujú na emisie skleníkových plynov

Toto je míľnik v oblasti klimatickej citlivosti, ktorý trval štyri desaťročia. Nové modely čerpajú z výskumu starovekého podnebia a modernej satelitnej technológie, ktorá monitoruje oblaky a emisie, a zúžili projekcie pravdepodobnej reakcie atmosféry na priemyselné emisie. To umožnilo autorom IPCC zamerať sa na svoje teplotné prognózy na zvyšok storočia, čo ľudstvu poskytne jasnejší obraz o tom, čo sa môže stať, ak nebudeme rýchlo konať a neobmedzíme emisie.

Teraz sa predpokladá, že reakcia Zeme na teoretické znásobenie predindustriálnych úrovní CO₂ je medzi 2,5°C až 4 ° C – čo je oveľa menší rozsah ako 1,5 až 4,5°C uvedený v predchádzajúcich správach IPCC. Tieto zistenia vylučujú možnosť, že neobmedzené emisie budú mať iba mierny vplyv na globálne teploty. Tento zúžený rozsah poskytuje vplyvné svedectvo o najlepšej ceste k zachovaniu bezpečnosti na svete: rýchle ukončenie uvoľňovania oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov.

4. Zem odmeňuje dobré správanie

Takmer hneď, ako sa zastavia emisie, prestane aj ohrievanie planéty a teploty sa v priebehu niekoľkých desaťročí stabilizujú. Niektoré následky – ako napríklad zvýšenie hladiny morí – však zostanú nezvratné po stáročia. Sú to preteky medzi tým, čomu sa dá vyhnúť a čomu nie, a ľudstvo je pozadu.

Vedci v tejto správe IPCC naprojektovali, čo sa stane, keď sa naše emisie dostanú na nulu. Ako svet bude obmedzovať využívanie fosílnych palív, chladiaci účinok aerosólov začne klesať. Vedci sú presvedčení, že jedným zo spôsobov, ako tomuto poklesu zabrániť, by bolo dosiahnuť „silné, rýchle a trvalé zníženie“ emisií metánu. Okrem CO₂, metánu a oxidu dusného existujú ďalšie štyri skleníkové plyny, ktorých obmedzenie je tiež príležitosťou na spomalenie otepľovania.

5. Dobrovoľní vedci IPCC pred vydaním tejto správy dosiahli konsenzus so všetkými vládami OSN

Niekedy je to boj. Jednomyseľná zhoda medzi národmi sveta, ktoré musia potvrdiť, že zistenia sú zhrnuté presne, je veľmi účinný nástroj. Vďaka tomu je IPCC najautoritatívnejším orgánom pre globálne otepľovanie.

Nová správa začína definitívnym vyhlásením: „Je jasné, že ľudský vplyv zahrial atmosféru, oceány a krajiny.“

„Žiadna vláda nemá žiadne ospravedlnenie, aby sa zbavila svojej zodpovednosti konať.“

Tom Evans

výskumník diplomacie v oblasti klímy v think-tanku E3G

Autor: Eric Roston – Climate report, Bloomberg Green